Wstęp do realizowania dyspozycji magazynowych

Aby w aplikacji Comarch Magazynier zrealizować dyspozycję należy wybrać właściwą opcję z poziomu Menu głównego – [Przyjęcia], [Wydania].

Jako dyspozycje widoczne będą wyciągnięte z bufora dokumenty magazynowe wygenerowane z dokumentów handlowych, zamówień i zleceń oraz niezwiązane dyspozycje magazynowe.
Można dodatkowo generować dyspozycje bezpośrednio z dokumentów handlowych, zamówień i zleceń, pod warunkiem, że są do nich nadane odpowiednie uprawnienia w bazie systemu ERP. Należy wybrać pozycję z numerem dokumentu handlowego, zamówienia lub zlecenia, do którego ma zostać wygenerowana dyspozycja magazynowa (Rys. poniżej).

Po wybraniu odpowiedniego dokumentu, zostanie wygenerowana dyspozycja magazynowa ZWM lub WM w przypadku dokumentów wydań, AWD lub PM w przypadku dokumentów przyjęć (Rys. poniżej).

Uwaga
Jeśli dana dyspozycja została rozpoczęta przez operatora, wówczas zostaje oznaczona loginem tego operatora i inni operatorzy mogą tylko podejrzeć tą dyspozycję (w ramach swojego centrum praw), ale nie mogą jej realizować i edytować.

Rodzaje dokumentów i generowane z nich dyspozycje przedstawia poniższe tabela:

Dokumenty handlowe

Symbol dokumentuNazwa dokumentuGenerowana dyspozycja
FZFaktura zakupuAWD lub PM
FZKKorekta faktury zakupuAWD/ZWM lub PM/WM
PZPrzyjęcie zewnętrzneAWD lub PM
PZKKorekta przyjęcia zewnętrznegoAWD/ZWM lub PM/WM
PZIPrzyjęcie zewnętrzne importoweAWD lub PM
PKIKorekta przyjęcia zewnętrznego importowegoAWD/ZWM lub PM/WM
FSFaktura sprzedażyZWM lub WM
FSKKorekta faktury sprzedażyAWD/ZWM lub PM/WM
FWFaktura wewnętrznaZWM lub WM
FWKKorekta faktury wewnętrznejAWD/ZWM lub PM/WM
WZWydanie zewnętrzneZWM lub WM
WZKKorekta wydania zewnętrznegoAWD/ZWM lub PM/WM
PAParagonZWM lub WM
PAKKorekta paragonuAWD/ZWM lub PM/WM
FSEFaktura eksportowaAWD/ZWM lub PM/WM
FKEKorekta faktury eksportowejAWD/ZWM lub PM/WM
WZEWydanie zewnętrzne eksportoweZWM lub WM
WKEKorekta wydania zewnętrznego eksportowegoAWD/ZWM lub PM/WM
RWRozchód wewnętrznyZWM lub WM
RWKKorekta rozchodu wewnętrznegoAWD/ZWM lub PM/WM
PWPrzychód wewnętrznyAWD lub PM
PWKKorekta przychodu wewnętrznegoAWD/ZWM lub PM/WM

Zamówienia

Symbol dokumentuNazwa dokumentuGenerowana dyspozycja
ZZZamówienie zakupuAWD lub PM
ZSZamówienie sprzedażyZWM lub WM
ZWZamówienie wewnętrzneZWM lub WM

Zlecenia

Symbol dokumentuNazwa dokumentuGenerowana dyspozycja
ZPZlecenie produkcyjneAWD/ZWM lub PM/WM
ZKZlecenie kompletacjiAWD/ZWM lub PM/WM
ZDZlecenie dekompletacjiAWD/ZWM lub PM/WM

Dyspozycje z systemu ERP będą widoczne na liście w menu Wydania i Przyjęcia w zależności od ich typu.
Po wejściu w dyspozycje pokażą się następujące opcje (zależne od typu wybranych dyspozycji):

 • Dodaj wydanie/przyjęcie – dodanie dyspozycji na aktualny magazyn
 • Wydania/przyjęcia – przejście do listy dyspozycji na bieżący dzień
 • Wydania/przyjęcia za okres – umożliwia pokazanie dokumentów z określonego przedziału czasowego

Aby wybrać przedział czasowy, z którego mają być widoczne dyspozycje, należy kliknąć na przycisk znajdujący się po lewej stronie z datą i wybrać „Datę od” z kalendarza, a następnie kliknąć na przycisk znajdujący się po prawej stronie z datą i wybrać „Datę do”.

W oknie z kalendarzem dostępne są następujące opcje:

 • dysmag_iko2 – przejście do poprzedniego miesiąca,
 • dysmag_iko3 – przejście do następnego miesiąca,
 • kliknięcie na przycisk spowoduje otwarcie okna, w którym miesiąc i rok będzie można wybrać z listy.Po wejściu w listę dyspozycji (Rys. poniżej) widoczne są następujące informacje:
  • Numer – numer dyspozycji, a także numer dokumentu źródłowego w przypadku, gdy dyspozycja pochodzi z dokumentów handlowych, zamówień lub zleceń,
  • % – stopień zrealizowania dyspozycji przedstawiony w procentach,
  • Kontrahent – akronim kontrahenta, który znajduje się na dyspozycji,
  • Priorytet – priorytet nadany w systemie ERP.

  Kliknięcie na daną dyspozycję, w zależności od ustawień, otwiera dyspozycję zlecenia wydania z magazynu (ZWM/WM), awiza dostawy (AWD/PM), w zależności od tego, w jakim oknie aktualnie znajduje się operator.

  Oprócz listy w oknie dostępne są następujące operacje:

  • dysmag_iko5 – kryterium filtrowania listy dyspozycji (kliknięcie umożliwi wybranie kryterium filtra: [Wszystkie], [Do realizacji], [Zrealizowane], [Moje]),
  • dysmag_iko6 – umożliwia dodanie nowej dyspozycji.

  Istnieje możliwość wyszukiwania dyspozycji na liście poprzez zeskanowanie kodu dyspozycji, kontrahenta lub naciśnięcie przycisku dysmag_iko8 i wpisaniu żądanej wartości w pole filtra.

  Po kliknięciu w pole filtra zostanie otwarta jego konfiguracja. Można wybrać elementy, po jakich będzie można wyszukiwać dyspozycje, a także sposób sortowania wyników wyszukiwania.

  Aktywne filtry w konfiguracji są oznaczone przez podświetlenie, a sposób sortowania przez następujące ikony:

  • dysmag_iko9 – sortowanie rosnąco
  • dysmag_iko10 – sortowanie malejąco

  Po przejściu do listy dyspozycji aktywne filtry wyszukiwania są oznaczone poprzez pogrubienie.

  dysmag_rys11

Wskazówka

W aplikacji Comarch Magazynier uruchomiona została możliwość realizacji dyspozycji dokumentami PM i WM. Za rodzaj obsługiwanych w aplikacji Comarch Magazynier dokumentów odpowiada parametr „Obsługa AWD/ZWM” dostępny w systemie ERP XL w zakładce Parametry 1 w konfiguracji systemu.

Parametr Obsługa AWD/ZWM

Do wyboru użytkownik ma dokumenty: AWD/ZWM lub PM/WM. Odznaczenie parametru włączy obsługę dokumentów PM/WM. Zmiana dotyczy tylko rodzaju dokumentów, wszystkie inne funkcjonalności w aplikacji działają wg przyjętego standardu dla AWD/ZWM.

 

Wskazówka

W aplikacji Comarch Magazynier dla dokumentów magazynowych powiązanych z zamówieniami (ZZ/ZS) i zleceniami (ZK/ZD/ZP) możliwe jest dogenerowanie dokumentu na niezrealizowane pozycje. Podczas realizacji częściowej dyspozycji magazynowej przy próbie zatwierdzenia dokumentu pojawi się zapytanie czy ma nastąpić dogenerowanie dokumentu na niezrealizowane pozycje.

Czy ten artykuł był pomocny?