Jakie informacje o podatkach i opłatach można odbierać z Biura Rachunkowego?

W aplikacji Comarch Moje BR po uruchomieniu wymiany danych z Biurem Rachunkowym na pulpicie startowym wyświetla się sekcja „Podatki i opłaty”. Biuro Rachunkowe, po wyliczeniu odpowiednich zobowiązań Klienta, przesyła te informacje w ramach wymiany danych.

 

Wskazówka
Aplikacja pobiera dane wysłane przez Biuro Rachunkowe o każdej pełnej godzinie.
Dodatkowo można także w razie potrzeby skorzystać z opcji odświeżenia danych, która pozwala na wczytanie do aplikacji nowych płatności i/lub nowych kart kontrahentów w wybranym przez Użytkownika momencie.

Informacje wyświetlane na pulpicie pogrupowane są w czterech kategoriach:

 • Składki ZUS
 • Podatek PIT
 • Podatek VAT
 • Usługi księgowe

Każda pozycja jest prezentowana na pulpicie w konkretnym miesiącu wynikającym z terminu płatności. Pod nazwą płatności znajduje się także krótki komunikat dotyczący ilości dni lub statusu „Zapłacono”. Status ten można zmieniać w szczegółach każdej z płatności. Niezapłacone podatki i opłaty będą się wyświetlać także w kolejnych miesiącach z odpowiednim alertem.

W przypadku, gdy wybrana pozycja nie została przesłana przez Biuro Rachunkowe, na pulpicie wyświetlany jest komunikat „Oczekuje na dane”.

Pod przyciskiem „Zobacz więcej” znajduje się pełna lista wszystkich płatności z sekcji „Podatki i opłaty”, jakie odebrano z Biura Rachunkowego.

 

Informacja o składkach ZUS

W szczegółach płatności można odczytać kolejno:

 • Odbiorca płatności: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Indywidualny rachunek składkowy: numer rachunku w ZUS
 • NIP Płatnika: NIP firmy
 • Typ wpłaty: Składka za miesiąc X
 • Opis dokumentu: Deklaracja DRA numer: Y
 • Kwota: wartość wynikająca z deklaracji ZUS DRA
 • Termin: termin płatności z deklaracji ZUS DRA

Informacja o podatku PIT

Płatność do zaliczek/deklaracji PIT (PIT-36, PIT-36L) prezentuje następujące informacje:

 • Typ formularza: PIT
 • Indywidualny rachunek podatkowy: numer indywidualnego rachunku podatnika
 • Odbiorca płatności: Urząd Skarbowy z deklaracji podatkowej
 • Kwota: kwota wynikająca z deklaracji podatkowej
 • Okres rozliczenia: odpowiednio M-miesiąc, K- kwartał, R- rok wraz z określeniem konkretnego okresu w dalszych polach
 • Typ i numer identyfikatora: NIP firmy
 • Opis: dane dotyczące rodzaju deklaracji
 • Termin: termin płatności z deklaracji podatkowej

Informacja o podatku VAT

Płatność do deklaracji VAT (VAT-7, JPK_V7M, JPK_V7K) prezentuje następujące informacje:

 • Typ formularza: VAT-7
 • Indywidualny rachunek podatkowy: numer indywidualnego rachunku podatnika
 • Odbiorca płatności: Urząd Skarbowy z deklaracji podatkowej
 • Kwota: kwota wynikająca z deklaracji podatkowej
 • Okres rozliczenia: odpowiednio M-miesiąc, K- kwartał, R- rok wraz z określeniem konkretnego okresu w dalszych polach
 • Typ i numer identyfikatora: NIP firmy
 • Opis: dane dotyczące rodzaju deklaracji
 • Termin: termin płatności z deklaracji podatkowej

Informacja o usługach księgowych

Płatność za usługi Biura Rachunkowego zawiera dane z wystawionej faktury:

 • Dane odbiorcy: nazwa Biura Rachunkowego
 • Numer rachunku
 • Opis
 • Kwota
 • Termin
 • Załącznik – jeśli Biuro Rachunkowe dołączyło plik z wydrukiem faktury za swoje usługi

 

Czy ten artykuł był pomocny?