Jakie informacje o podatkach i opłatach można odbierać z Biura Rachunkowego?

W aplikacji Comarch Moje BR po uruchomieniu wymiany danych z Biurem Rachunkowym na pulpicie startowym wyświetla się sekcja „Podatki i opłaty”. Biuro Rachunkowe, po wyliczeniu odpowiednich zobowiązań Klienta, przesyła te informacje w ramach wymiany danych.

 

Wskazówka
Aplikacja pobiera dane wysłane przez Biuro Rachunkowe o każdej pełnej godzinie.
Dodatkowo można także w razie potrzeby skorzystać z opcji odświeżenia danych, która pozwala na wczytanie do aplikacji nowych płatności i/lub nowych kart kontrahentów w wybranym przez Użytkownika momencie.

Informacje wyświetlane na pulpicie pogrupowane są w czterech kategoriach:

 • Składki ZUS
 • Podatek PIT
 • Podatek VAT
 • Usługi księgowe

Każda pozycja jest prezentowana na pulpicie w konkretnym miesiącu wynikającym z terminu płatności. Pod nazwą płatności znajduje się także krótki komunikat dotyczący ilości dni lub statusu „Zapłacono”. Status ten można zmieniać w szczegółach każdej z płatności. Niezapłacone podatki i opłaty będą się wyświetlać także w kolejnych miesiącach z odpowiednim alertem.

Na podstawie informacji otrzymanych z Biura Rachunkowego aplikacja wyświetla w kolejnych miesiącach kwoty w formie prognozy – do czasu naliczenia rzeczywistych deklaracji i/lub faktur. Prognozy nie zawierają szczegółowych danych, ich funkcją jest jedynie zasygnalizowanie możliwych opłat w danym miesiącu.

Przykład
Biuro Rachunkowe wysłało informację o składkach ZUS za sierpień 2023 – z terminem płatności do 10 września 2023. Płatność wyświetli się gdy data bieżąca będzie przypadać we wrześniu lub gdy na pulpicie aplikacji zostanie ustawione „Wrzesień 2023”. Po zmianie ustawienia na „Październik 2023” kwota będzie wyświetlana jako prognoza.

W przypadku, gdy wybrana pozycja nie została przesłana przez Biuro Rachunkowe, na pulpicie wyświetlany jest komunikat „Oczekuje na dane”.

Pod przyciskiem „Zobacz więcej” znajduje się pełna lista wszystkich płatności z sekcji „Podatki i opłaty”, jakie odebrano z Biura Rachunkowego.

 

Informacja o składkach ZUS

W szczegółach płatności można odczytać kolejno:

 • Odbiorca płatności: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Indywidualny rachunek składkowy: numer rachunku w ZUS
 • NIP Płatnika: NIP firmy
 • Typ wpłaty: Składka za miesiąc X
 • Opis dokumentu: Deklaracja DRA numer: Y
 • Kwota: wartość wynikająca z deklaracji ZUS DRA
 • Termin: termin płatności z deklaracji ZUS DRA

Informacja o podatku PIT

Płatność do zaliczek/deklaracji PIT (PIT-36, PIT-36L) prezentuje następujące informacje:

 • Typ formularza: PIT
 • Indywidualny rachunek podatkowy: numer indywidualnego rachunku podatnika
 • Odbiorca płatności: Urząd Skarbowy z deklaracji podatkowej
 • Kwota: kwota wynikająca z deklaracji podatkowej
 • Okres rozliczenia: odpowiednio M-miesiąc, K- kwartał, R- rok wraz z określeniem konkretnego okresu w dalszych polach
 • Typ i numer identyfikatora: NIP firmy
 • Opis: dane dotyczące rodzaju deklaracji
 • Termin: termin płatności z deklaracji podatkowej

Informacja o podatku VAT

Płatność do deklaracji VAT (VAT-7, JPK_V7M, JPK_V7K) prezentuje następujące informacje:

 • Typ formularza: VAT-7
 • Indywidualny rachunek podatkowy: numer indywidualnego rachunku podatnika
 • Odbiorca płatności: Urząd Skarbowy z deklaracji podatkowej
 • Kwota: kwota wynikająca z deklaracji podatkowej
 • Okres rozliczenia: odpowiednio M-miesiąc, K- kwartał, R- rok wraz z określeniem konkretnego okresu w dalszych polach
 • Typ i numer identyfikatora: NIP firmy
 • Opis: dane dotyczące rodzaju deklaracji
 • Termin: termin płatności z deklaracji podatkowej

Informacja o usługach księgowych

Płatność za usługi Biura Rachunkowego zawiera dane z wystawionej faktury:

 • Dane odbiorcy: nazwa Biura Rachunkowego
 • Numer rachunku
 • Opis
 • Kwota
 • Termin
 • Załącznik – jeśli Biuro Rachunkowe dołączyło plik z wydrukiem faktury za swoje usługi

 

Czy ten artykuł był pomocny?