Inwentaryzacja

Inwentaryzacja

Pod przyciskiem [Inwentaryzacja] możliwe jest wykonanie inwentaryzacji, czyli dokonanie spisu faktycznego stanu magazynowego, w celu weryfikacji istnienia różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji (stanem rzeczywistym) a stanem wynikającym z ewidencji magazynowej. Przycisk dostępny jest z poziomu:

 • głównego okna aplikacji -> sekcja Magazyn -> kafel [Inwentaryzacja]
Kafel [Inwentaryzacja] w głównym oknie mPOS
 • menu bocznego –> kafel [Magazyn] -> Więcej -> kafel [Inwentaryzacja]

Kafel [Inwentaryzacja]
Uwaga
Aby funkcjonalność Inwentaryzacja dostępna była na stanowisku mPOS, należy w systemie Comarch ERP Altum włączyć parametr: Obsługa inwentaryzacji z opcją Dostępność. Parametr dostępny jest z poziomu aplikacji Konfiguracja -> Struktura firmy -> edycja centrum POS.

Z widoku Inwentaryzacja dostępne są sekcje:

 • Magazyny
 • Arkusze
 • Towary inwentaryzowane
 • Zeskanuj artykuł
Okno Inwentaryzacja

Dodatkowo można rozpocząć proces inwentaryzacji poprzez zeskanowanie towaru.

Przy przycisku [Arkusze] jest podsumowanie ilości Otwartych, Częściowo zaraportowanych i Niezamkniętych zaraportowanych arkuszy inwentaryzacji.

 

Magazyny

Po wybraniu przycisku [Magazyny] wyświetlana jest lista dostępnych magazynów. Lista posiada wyszukiwarkę, która ogranicza wyniki do tych zgodnych z wpisaną frazą. Przy każdym magazynie jest wpisana ilość oczekujących dokumentów.

Lista magazynów

W prawym górnym rogu dostępny jest przycisk [Filtr], który pozwala na:

 • Sortowanie po:
  • Nazwa: A – Z
  • Nazwa: Z – A

W celu usunięcia filtrowania należy wybrać przycisk [Wyczyść filtry] w prawym górnym rogu. Na dole okna znajduje się przycisk [Pokaż wyniki], który umożliwia zawężenie wyświetlanych magazynów według ustawionych filtrów.

Okno Filtry

Arkusze

Przy przycisku [Arkusze] prezentowane jest podsumowanie ilości Otwartych, Częściowo zaraportowanych i Niezamkniętych zaraportowanych arkuszy inwentaryzacji.

Po wybraniu przycisku [Arkusze], zostanie wyświetlona lista arkuszy inwentaryzacji.

Lista arkuszy inwentaryzacyjnych

Pozycje listy składają się z informacji:

 • Data utworzenia arkusza
 • Numer arkusza
 • Numer inwentaryzacji
 • Pola z opisem

Dodatkowo w prawym górnym rogu pozycji czerwonym symbolem zapisany jest rodzaj inwentaryzacji oraz obok jego status (np. Otwarty, Zaraportowany).

W górnym prawym rogu dostępne są Filtry, które można zdefiniować wg:

 • Sortuj po:
  • Data wystawienia: Od najnowszych
  • Data wystawienia: Od najstarszych
  • Magazyn: A-Z
  • Magazyn: Z-A
  • Status realizacji: A-Z
  • Status realizacji: Z-A
  • Wybierz rodzaj: A-Z
  • Wybierz rodzaj: Z-A
 • Data wystawienia (jako zakres dat)
 • Magazyn
 • Status:
  • Wszystko
  • Otwarty
  • Częściowo zaraportowany
  • Zaraportowany
 • Wybierz rodzaj
Okno Filtry

W celu usunięcia filtrowania należy wybrać przycisk [Wyczyść filtry] w prawym górnym rogu. Na dole okna znajduje się przycisk [Pokaż wyniki], który umożliwia zawężenie wyświetlanych magazynów według ustawionych filtrów.

Po wybraniu otwartego arkusza dostępny jest przycisk [Otwórz raport] który umożliwia rozpoczęcie zliczania artykułów.

Okno arkusza inwentaryzacji

Po wybraniu przycisku [Zlicz] zostanie otworzony widok Kolejność zliczania. Widok ten wyświetla magazyn oraz numer arkusza na jaki zliczane są artykuły. Wyświetlona jest również lista artykułów.  Dodatkowo za pomocą ikony plusa oraz kosza (prawy górny róg) jest możliwość dodania oraz usunięcia dodatkowych artykułów na arkusz.

Okno Kolejność zliczania

Po zaznaczeniu pozycji ilość można zwiększyć na wiele sposobów:

 • skanując kod kreskowy
 • wybierając przycisk [Plus]
 • wpisując odpowiedni numer w pole edycyjne
 • wybierając ikonę Pióra i wskazując nową partię

Takie zliczanie możemy zaparkować, wtedy zliczone ilości nie zostaną zaraportowane, a odczyt będzie można dokończyć w innym czasie.

Po wybraniu [Zgłoś] pojawia się pytanie Jak oznaczyć artykuły? Jeśli zostanie wybrane Tylko zaraportuj, nadal będzie możliwość wprowadzenia zmian w tym arkuszu inwentaryzacyjnym.

Wybranie opcji Zaraportuj i oznacz jako zamknięte powoduje zaraportowanie zliczenia i jego zamknięcie. Nie będzie możliwości dalszego zliczania tego artykułu.

Po zatwierdzeniu zostanie wyświetlony komunikat o pomyślności operacji. Przycisk [Zakończ] przenosi na widok Back office, a przycisk [Rozpocznij kolejne zliczanie] na ostatnio otwarty Arkusz inwentaryzacji.

Okno utworzenia raportu

Raport rozbieżności

W przypadku weryfikacji rozbieżności zostanie otwarte okno zatwierdzenia rozbieżności. Wyliczanie rozbieżności odbywa się na podstawie prawidłowo wyliczonej ilości systemowej z uwzględnieniem braków. Rozbieżność jest wykrywana, gdy ilość systemowa pozycji (ilość – braki) jest różna od ilości zaraportowanej.

Zatwierdzenie rozbieżności

Z poziomu okna zatwierdzenia rozbieżności można wykluczyć pozycję za pomocą przycisku [Wyklucz], albo zatwierdzić rozbieżność przy pomocy przycisku [Zatwierdź].

 

Towary inwentaryzowane

Po wybraniu przycisku [Towary inwentaryzowane] zostaną wyświetlone wszystkie artykuły znajdujące się na wszystkich arkuszach inwentaryzacyjnych i dowolnym magazynie.

W prawym górnym rogu dostępny jest przycisk Filtr, który pozwala na:

 • Sortuj po:
  • Nazwa: A-Z
  • Nazwa: Z-A
  • Magazyn: A-Z
  • Magazyn: Z-A
  • Arkusz: A-Z
  • Arkusz: Z-A
 • Arkusz
 • Magazyn
 • Status:
  • Utworzony
  • Otwarty
  • Zaraportowany
  • Zamknięty

Atrybuty

Lista zawierająca atrybuty inwentaryzacji, pochodzące z systemu ERP. Atrybuty służą do przechowywania dodatkowych informacji o obiektach. Niektóre sklepy w przypadku procesu inwentaryzacji dzielą sklepy na określone obszary, pomaga to zaplanować proces inwentaryzacji, ponieważ można przypisać konkretnego pracownika do obszaru, dzięki czemu sklepy unikają podwójnie zliczonych produktów.

Lista atrybutów inwentaryzacji

Czy ten artykuł był pomocny?