Korekty zasobów

Korekty zasobów

Pod przyciskiem [Korekty zasobów] możliwe jest utworzenie nowej korekty zasobów. Przycisk dostępny jest z poziomu:

 • głównego okna aplikacji -> sekcja Magazyn -> kafel [Korekta zasobów]
Kafel [Korekta zasobów] w głównym oknie mPOS
 • menu bocznego –> kafel [Magazyn] -> Więcej -> kafel [Korekta zasobów]

Kafel [Korekta zasobów]
Funkcja korekty zasobów umożliwia ręczną aktualizację stanów magazynowych przy pomocy rozchodu wewnętrznego (RW) i przychodu wewnętrznego (PW). Korektę zasobów przy użyciu dokumentów RW i PW można zastosować przykładowo w przypadku:

 • zniszczenia towaru
 • znalezienia pustych opakowań
 • kradzieży
 • korekty przyjęć towarów/paczek

Pod przyciskiem [Korekta zasobów] dostępna jest lista dokumentów PW i RW. Przycisk dostępny jest z poziomu sekcji Magazyn, w oknie głównym.

Lista korekt zasobów

W prawym górnym rogu znajduje się przycisk lupy, za pomocą którego można wyszukać dokument korekty zasobów po numerze dokumentu i numerze EAN

W oknie korekt zasobów dostępne są również Filtry, które można zdefiniować wg:

 • Sortuj po:
  • Data wystawienia: Od najnowszych
  • Data wystawienia: Od najstarszych
 • Typ dokumentu:
  • Wszystko
  • PW
  • RW
 • Data wystawienia (jako zakres dat)
 • Status:
  • Anulowany
  • Zatwierdzony
 • Sposób utworzenia:
  • Wszystko
  • Ręcznie
  • W procesie przyjęcia
 • Magazyn
 • Powód korekty
Okno Filtry

W celu usunięcia filtrowania należy wybrać przycisk [Wyczyść filtry] w prawym górnym rogu. Na dole okna znajduje się przycisk [Pokaż wyniki], który umożliwia zawężenie wyświetlanych magazynów według ustawionych filtrów.

Na stanowisku mPOS prezentowane są te dokumenty PW i RW:

 • których magazyn jest dostępny na danym stanowisku
 • które zostały wystawione na danym stanowisku mPOS lub zostały zsynchronizowane z innego stanowiska z jednego centrum

 

Podgląd korekty zasobów

Aby podejrzeć dane wybranego dokumentu korygującego zasoby, należy wybrać konkretny dokument z poziomu listy dokumentów korekt. Na podglądzie dokumentu PW/RW znajdują się informacje o:

 • statusie dokumentu:
  • Zatwierdzony
  • Anulowany
 • dacie przyjęcia
 • powodzie korekty
 • powiązanym magazynie
 • powiązanych artykułach – z tego poziomu możliwe jest wyświetlenie wszystkich artykułów znajdujących się na dokumencie za pomocą przycisku [Zobacz wszystkie] i podejrzenie ich szczegółów
Podgląd dokumentu RW

 

Dodawanie nowej korekty zasobów

W celu wystawienia nowej korekty należy wybrać przycisk [Utwórz nową korektę], a następnie wybrać typ dokumentu:

 • korekta zwiększającą stan zapasów (PW)
 • korekta zmniejszającą stan zapasów (RW)
Okno Wybierz typ korekty

Uwaga
W systemie Comarch ERP Altum przyczyny korekt definiowane są w słownikach uniwersalnych, dostępnych na zakładce Konfiguracja -> Ogólne -> Przyczyny korekt.

Okno Wybierz powód korekty

W oknie dostępne są przyciski:

 • [Anuluj] – zamyka okno wybory przyczyny korekty i aplikacja wraca do okna wyboru typu dokumentu korekty
 • [Dalej] – przycisk nieaktywny do momentu wybrania powodu korekty; po zaznaczeniu jednej z dostępnych opcji przycisk staje się aktywny. Po wybraniu przycisku zostaje otwarte okno wyboru magazynu.

Po wybraniu przycisku [Dalej] zostaje otwarte okno Wybierz magazyn, w którym dostępna jest lista magazynów dostępnych na danym stanowisku POS. Jeżeli lista zawiera zbyt wiele pozycji, pole Szukaj w górnej części okna pozwala na wyszukanie konkretnego magazynu.

Okno Wybierz magazyn

Po wskazaniu przyczyny oraz magazynu należy dodać artykuły na dokument. Istnieje możliwość dodania artykułów poprzez:

 • skanowanie kodu kreskowego artykułu
 • wybranie artykułu z listy dostępnej pod przyciskiem [Otwórz listę artykułów] lub za pomocą przycisku plusa w prawym górnym rogu
Okno tworzenia rozchodu wewnętrznego

W celu zapisania dokumentu należy wybrać przycisk [Zatwierdź].

Okno zatwierdzania dokumentu PW

Czy ten artykuł był pomocny?