Menu boczne

Menu boczne

Poprzez przycisk  w górnym lewym rogu można uzyskać dostęp do menu bocznego. Boczne menu pozwala na przełączanie między widokami aplikacji.
Dostępne widoki:

 • Start
 • Magazyn
 • Sprzedaż
 • Artykuły
 • Aktualizacja danych
 • Ustawienia
 • Zamknij sesję
 • Zablokuj aplikację
 • Wyloguj się
Menu boczne

Dodatkowo w górnej części bocznego menu można znaleźć informację o zalogowanym użytkowniku oraz o czasie trwania jego sesji w aplikacji.

Start

Wybierając przycisk [Start] aplikacja wraca do głównego menu mPOS.

Główne menu aplikacji mPOS

Magazyn

Po wybraniu przycisku [Magazyn] zostaje otwarty widok menu Back Office, z poziomu którego można przejść do listy dokumentów do przyjęcia, przesunięcia wewnętrzne a także wydań.

Menu Back Office

Dostępne opcje:

 • Przyjęcia
 • Przesunięcia wewnętrzne
 • Wydania
 • Aktualizacja etykiet
 • Więcej:
  • Inwentaryzacja
  • Korekta zasobów

 

Sprzedaż

Po wybraniu przycisku [Sprzedaż] zostaje otwarty widok menu Front Office, z poziomu którego można przejść do listy dokumentów handlowych, a także do podsumowania sprzedaży.

Menu Front Office

Dostępne opcje:

 • Dokumenty handlowe
 • Podsumowanie sprzedaży

 

Artykuły

Po wybraniu przycisku [Artykuły] zostaje otwarty widok listy artykułów.

Lista artykułów

Aktualizacja danych

 

Po wybraniu przycisku [Aktualizacja danych] zostaje otwarty widok listy obiektów, które można zaktualizować.

Aktualizacja danych pozwala na wywołanie synchronizacji z usługami wymiany danych. Możliwa jest aktualizacja wszystkiego (przy pomocy przycisku [Aktualizuj wszystko]) lub tylko wskazanych obiektów, takich jak:

 • Ceny i rabaty
 • Artykuły
 • Waluty
 • Kontrahenci
 • Uprawnienia
 • Ustawienia

W sekcji POS Agent:

 • Uzgodnij stany magazynowe
Widok aktualizacji danych

Ustawienia

Po wybraniu przycisku [Ustawienia] zostaje otwarty widok ustawień, który pozwala na podgląd i modyfikację ustawień wskazanych podczas pierwszego uruchomienia oraz modyfikacje innych funkcjonalności.

Widok ustawień

Zamknij sesję

W ostatniej sekcji znajdują się przyciski dotyczące pracy z aplikacją. Po wybraniu przycisku [Zamknij sesję] zostaje zamknięta sesja i następuje wylogowanie użytkownika. Przed wylogowaniem, w oknie zamknięcia sesji możliwe jest zaznaczenie parametru decydującego, czy kasa fiskalna ma wydrukować potwierdzenie zamknięcia sesji, a także użytkownik może wprowadzić stan rzeczywisty dla dostępnych  form płatności.

Zamknięcie sesji

 

Zablokuj aplikację

Po wybraniu przycisku [Zablokuj aplikację] aplikacja zostaje zamknięta, a ponowne wejście do aplikacji wymaga podania hasła lub pełnych danych po wybraniu opcji Przełącz użytkownika.

Okno blokady aplikacji mPOS

 

Wyloguj się

Po wybraniu przycisku [Wyloguj się] następuje wylogowanie użytkownika oraz zamknięcie aplikacji.

Pytanie dotyczące wylogowania

Czy ten artykuł był pomocny?