Aktualizacja danych

Aktualizacja danych

Okno Aktualizacja danych pozwala na wywołanie synchronizacji z usługami wymiany danych. Możliwa jest aktualizacja wszystkiego (przy pomocy przycisku [Aktualizuj wszystko]) lub tylko wybranych obiektów, takich jak:

  • Ceny i rabaty
  • Artykuły
  • Waluty
  • Kontrahenci
  • Uprawnienia
  • Ustawienia

W sekcji POS Agent:

  • Uzgodnij stany magazynowe

Kafel [Aktualizacja danych] dostępny jest:

  • z głównego menu aplikacji mPOS
Kafel [Aktualizacja danych]
  • z menu bocznego
Kafel [Aktualizacja danych] w menu bocznym

Czy ten artykuł był pomocny?