Czy jeśli zrobię korektę deklaracji VAT-7 to muszę również wysyłać korektę pliku JPK_VAT? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Czy jeśli zrobię korektę deklaracji VAT-7 to muszę również wysyłać korektę pliku JPK_VAT? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Czy jeśli zrobię korektę deklaracji VAT-7 to muszę również wysyłać korektę pliku JPK_VAT?

Tak. Jeśli za dany okres zaistniała konieczność skorygowania deklaracji VAT-7 to należy również skorygować plik JPK_VAT. Korektę pliku JPK VAT wykonujemy z zakładki Narzędzia/Jednolity Plik Kontrolny. Ikoną plusa dodajemy plik JPK_VAT i na oknie generowanie pliku zaznaczamy parametr Korekta.