Formularz kontrahenta – zakładka Historia w VAT - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Formularz kontrahenta – zakładka Historia w VAT - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Formularz kontrahenta – zakładka Historia w VAT

Na tej zakładce wyświetlane są informacje dotyczące historii weryfikacji statusu VAT kontrahenta. Widoczne są tu takie informacje, jak numer NIP, data sprawdzenia oraz status na określony dzień (czynny / zwolniony / zarejestrowany). W ramach jednego dnia dla określonego numeru NIP zapisywany jest tylko jeden wpis do historii. Dostępna na tej zakładce ikona kosza umożliwia usunięcie podświetlonej bądź zaznaczonych pozycji.

Każda weryfikacja podatnika VAT wykonana z poziomu dokumentu lub z poziomu operacji seryjnych powoduje najpierw sprawdzenie czy istnieje już zapis historii weryfikacji na wybraną datę w bazie danych, a dopiero w razie braku takiego wpisu na określony dzień pobierany jest raport z serwisu Ministerstwa Finansów. Jedynie weryfikacja statusu VAT z poziomu formularza kontrahenta zawsze pobiera dane z serwisu Ministerstwa Finansów.