Formularz nagłówka zestawienia – zakładka [Ogólne] - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Formularz nagłówka zestawienia – zakładka [Ogólne] - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Formularz nagłówka zestawienia – zakładka [Ogólne]

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo tutaj.

W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza.

Formularz nagłówka zestawienia – zakładka [Ogólne] zawiera pola:

Symbol – symbol zestawienia.

Nazwa – nazwa zestawienia.

Opis – dodatkowy opis zestawienia.

Uwzględniać zapisy w buforze – zaznaczenie tej pozycji powoduje liczenie pozycji zestawienia w oparciu o wszystkie zapisy księgowe zatwierdzone oraz znajdujące się w buforze (pozycję zaznacza się kliknięciem lewym klawiszem myszy).

Schemat numeracji – określa system numeracji pozycji zestawienia, czyli jak numerować kolejne segmenty zestawienia.

Gałęziom zestawienia jednego poziomu można nadać numer wg cyfr arabskich, dużych cyfr rzymskich, małych cyfr rzymskich, dużych liter, małych liter lub mogą być nie numerowane.

Stempel – informacje o założeniu zestawienia – operator, data oraz o modyfikacji – operator, data.