Gdzie można dodać podrejestr VAT? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Gdzie można dodać podrejestr VAT?

W Konfiguracji (System/ Konfiguracja), w gałęzi: Firma/ Księgowość/ Rejestry zakupów VAT, Rejestry sprzedaży VAT.
Należy unikać nadawania nazw identycznych z nazwami dzienników, np. jeżeli utworzyliśmy dziennik: ZAKUPY, nazwa rejestru może brzmieć: ZAKUP, itd.