Grupy kontrahentów - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Grupy kontrahentów - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Grupy kontrahentów

Podział na grupy może ułatwić przeglądanie listy kontrahentów oraz umożliwia bardziej szczegółową analizę danych.

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo w artykule Standardy na listach.

Skasować można jedynie grupę, do której nie zostali jeszcze przypisani kontrahenci (np. błędnie wprowadzoną).