Informacja ID 26140 „Dla transakcji wewnątrzunijnych wymagane jest podanie kodu kraju.”

Na dokumencie na zakładce Kontrahent wybrano status kontrahenta wewnątrzunijny i nie podano kodu kraju. Kod kraju należy wybrać na zakładce Kontrahent z dostępnej rozwijanej listy przy numerze NIP.