Jak odnotować i rozliczyć urlop na poszukiwanie pracy?

image_print

Nowy typ nieobecności, powiązanyz nią typ wypłaty oraz opis na nieobecności do wydruku karty pracy możnawprowadzić z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace.

 1. Definiujemy nowy opis nieobecności
  Z poziomu System/ Konfiguracja / Firma / Płace / Opisy nieobecności do karty pracy w wolnej pozycji wpisujemy nazwę ‘Urlop na poszukiwanie pracy’. 
 2. Definiujemynowy typ wypłaty
  Wynagrodzenie za dni na poszukiwanie pracy jest liczone wg zasad ustalania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy. Aby w wypłacie pracownika oraz na wydruku kwitka wypłaty /listy płac wyświetlała się odpowiednia nazwa, wówczas należy w System/ Konfiguracja / Firma  / Płace / Typy wypłat dodać nowy element o tej nazwie.
  W tym elemencie, na zakładce ‘1.Ogólne’ należy ustawić:
  Nazwa i skrót: np. Urlop na poszukiwanie pracy
  Rodzaj: Dodatek
  Algorytm: 8‘ Element liczony jak urlop okolicznościowy’
  Automatyczne korygowanie / składnik związany: wszystkie opcje odznaczone
  Zakładka ‘2.Podatki/Nieobecności’: Użytkownik wypełnia według własnych wytycznych.
 3. Definiujemy nową nieobecność
  Z poziomu System/ Konfiguracja / Firma / Płace / Typy nieobecności dodajemy nieobecność Urlop na poszukiwanie pracy, gdzie na formularzu ustawiamy:
  Typ nieobecności: urlop
  Pozycja na deklaracji ZUS: Nie dotyczy
  Dodatkowy kod RCA: puste pole
  Rozliczać w dniach: Pracy
  Nieobecności rozliczać jak: Wybrany składnik
  Rozliczenie nieobecności: Urlop na poszukiwanie pracy (wybieramy z listy)
  Opis na wydruku Karty Pracy: Urlop na poszukiwanie pracy
  Nieobecność pomniejsza: zaznaczamy – ‘Wynagrodzenie za czas pracy’ i ‘Czas pracy’

Po odnotowaniu na kalendarzu pracownika własnej zdefiniowanej nieobecności, w wypłacie nastąpi jej rozliczenie za pomocą wskazanego w jej definicji typu wypłaty.

Czy ten artykuł był pomocny?