Komunikat ID -2147217900 „Deklaracja została zablokowana przed zmianami i usuwaniem (DeklNag)”

Błąd pojawia się podczas próby wykasowania zablokowanej deklaracji DRA/PIT/IFT. Aby usunąć deklarację należy ją najpierw odblokować ( opcja ‚Odblokuj deklarację’ jest dostępna pod prawym przyciskiem myszy na liście deklaracji). Po odblokowaniu deklaracji można ją usunąć lub przeliczyć.