Komunikat ID 24031 „Nie można usunąć zamkniętej wypłaty”

Błąd występuje w sytuacji, gdy chcemy usunąć zamkniętą wypłatę – należy zmienić status wypłaty na ‚otwarta’.