Komunikat ID 24097 „Niepoprawnie wypełniono strefę lub czas pracy”

Podczas wprowadzania godzin pracy należy również określić strefę w jakiej wykonywana jest praca w tych godzinach np. praca podstawowa, przerwa, przestój.