Komunikat ID 24159 „Błąd księgowania listy płac. Istnieją otwarte wypłaty na zamkniętych listach płac. Nie można zaksięgować zaznaczonych list płac.”

image_print

Próba zaksięgowania listy płac, na której nie naliczono żadnej wypłaty. Aby naliczyć wypłaty należy wejść w Płace i Kadry / Wypłaty pracowników – po wybraniu listy płac zaznaczyć pracowników i wcisnąć ikonę ‚Plusa’/INSERT lub wybrać z menu kontekstowego  pod prawym przyciskiem myszy opcję ‚Policz wypłatę’ . Następnie należy zamknąć listę płac (tzn. zaznaczyć i wcisnąć przycisk ‚Zmiana statusu listy płac’ lub pod prawym przyciskiem myszy ‚Zamknij/otwórz seryjnie listy płac’).

Czy ten artykuł był pomocny?