Komunikat ID 24170 „Czy naliczyć wypłaty dla zaznaczonych pracowników?”

image_print

Wybór operacji seryjnego naliczania wypłat w sytuacji, gdy na liście są zaznaczeni pracownicy (co najmniej jeden zaznaczony). Odpowiedź „Tak” spowoduje, że zostaną naliczone wypłaty dla wszystkich zaznaczonych pracowników, którzy nie mają jeszcze wypłat na wybranej liście płac, niezależnie od tego, na którym nazwisku ustawiono kursor. Odpowiedź „Nie” oznacza rezygnację z naliczania wypłat w trybie seryjnym dla zaznaczonych. Chcąc naliczyć wypłatę w trybie indywidualnym – tylko dla tego pracownika, na którym jest ustawiony kursor – należy usunąć zaznaczenia (np. wybierając opcję „Odznacz wszystkie” w menu kontekstowego) i ponownie wybrać opcję „Policz wypłatę”.

Czy ten artykuł był pomocny?