Komunikat ID 25207 „Czy anulować powiązane dokumenty magazynowe?”

Jeżeli chcemy anulować dokument, który powiązany jest z dokumentem magazynowym np. Faktura Sprzedaży powiązana z dokumentem WZ, Faktura Zakupu powiązana z dokumentem PZ, wówczas na pytanie „Czy anulować powiązane dokumenty magazynowe?” możemy odpowiedzieć:

  • Tak – zostanie anulowany dokument handlowy FA/ FZ oraz dokument magazynowy WZ/ PZ, towar zostanie zwrócony/ wydany z magazynu.
  • Nie – zostanie anulowany dokument handlowy FA/ FZ natomiast dokument magazynowy WZ/ PZ pozostanie na liście. Nie będzie żadnego ruchu na magazynie.