Komunikat ID 29493 „Przed wykonaniem czynności konieczne jest podłączenie bazy konfiguracyjnej.”

Do pracy z programem Comarch ERP Optima wymagane jest połączenie z lokalnym lub sieciowym silnikiem baz danych MS SQL. Aby takie połączenie nawiązać należy przejść do menu System \ Konfiguruj połączenie, użyć przycisku , lub F12 spośród klawiszy funkcyjnych .

Konfiguracja połączenia oraz problemy mogące wystąpić na tym etapie konfiguracji programu opisane są w pytaniach: W jaki sposób podłączyć dodatkowe stanowisko do instalacji Comarch ERP Optima? oraz Nie mogę się połączyć z serwerem SQL – co zrobić.