Magazyn walut – zakładka Dostępne środki - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Magazyn walut – zakładka Dostępne środki - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Magazyn walut – zakładka Dostępne środki

Lista dostępnych środków dla danego rejestru. Zawiera BO magazynu walut oraz wpłaty na rachunek bankowy/do kasy, które są przeznaczone do rozliczenia (mają zaznaczony parametr Magazyn walut).

Lista zawiera następujące informacje:

  • Kwota w walucie – kwota przeznaczona do rozliczenia w walucie rejestru,
  • Kwota w walucie systemowej (PLN) – kwota przeznaczona do rozliczenia,
  • Typ kursu,
  • Data kursu,
  • Mianownik kursu,
  • Licznik kursu,
  • Numer dokumentu – obcy,
  • Numer wewnętrzny,
  • Data operacji.

Lista wyświetlana jest wg daty operacji – dokumenty filtrowane są od najstarszego.

Lista wyświetlana jest dla konkretnego rejestru kasowego/bankowego. Wybór tego rejestru odbywa się poprzez wybór z rozwijalnej listy rejestrów.

Zakres dat – parametr ten jest domyślnie odznaczony przy wejściu na listę. Jeżeli w rejestrze jest bardzo dużo zapisów, można zaznaczyć parametr i odpowiednio wskazać zakres dat, co zwiększy czytelność listy.

Szukaj – na liście dostępne jest wyszukiwanie pod klawiszem lornetki. Po wpisaniu ciągu znaków w polu Szukaj należy użyć klawisza Znajdź.

Możliwy jest również podgląd zaznaczonego dokumentu klawiszem lupy.

Zapisy wyświetlone na liście można również wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego.

Dostępne środki na magazynie walut