Opisy nieobecności do kart pracy - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Opisy nieobecności do kart pracy

Słownik z predefiniowanymi 12 pozycjami z możliwością dodania przez użytkownika 8 własnych opisów nieobecności. Opis dostępny jest:

  • na liście nieobecności pracownika,
  • na formularzu nieobecności zakładka [Pozostałe].

Docelowo, opisy nieobecności wskazują, w której grupie podsumowania wydruku Karty Pracy (zestawienia czasu pracy) ma być wykazana dana nieobecność.

Konfiguracja Firmy/ Płace/ Opisy nieobecności do kart pracy