Parametry - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Parametry - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Parametry

Kod firmy – jest to jeden z parametrów podawanych podczas logowania do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Domyślnie jest to nazwa bazy konfiguracyjnej bez przedrostka CDN_KNF (wcześniej CDN_). Jednakże za pomocą tego parametru można zmienić jego wartość.

Parametry konfiguracyjne Pulpitu Menadżera

W przypadku księgowości kontowej zobowiązania wobec biura widoczne dla klienta wg modułu – użytkownik może wybrać, z którego miejsca: KH czy Kasa/Bank będą pobierane dane do raportu widocznego w Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera w zależności od tego czy biuro rachunkowe prowadzi rozrachunki na kontach czy w module Kasa/Bank.