Pozycja zestawienia - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Pozycja zestawienia - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Pozycja zestawienia

Formularz pozycji zestawienia

Formularz Pozycja zestawienia zawiera pola:

Numer – pole nieedytowalne, ponieważ numeracja pozycji zestawienia jest nadawana automatycznie przez program zgodnie ze zdefiniowanym schematem numeracji w nagłówku zestawienia.

Nie sprawdzaj istnienia kont – zaznaczenie tego pola pozwala na przeliczenie wybranego Zestawienia również w przypadku braku w Planie Kont konta o numerze podanym w pozycji Zestawienia. Największe znaczenie ma w przypadku przeliczania zestawienia za dwa różne okresy obrachunkowe.

Nazwa – pozwala na nadanie nazwy pozycji zestawienia np. AKTYWA.

Kwota – zawiera symboliczny zapis kwoty, jaka przypisana jest do danej pozycji. Przy zapisie kwoty można używać wszystkich operacji matematycznych oraz predefiniowanych funkcji konta takich jak: Bilans Otwarcia DT, ObrotyDt, SaldoCt, Persaldo itp. Możliwe jest także używanie pozycji innych zestawień np. RachunekWyników(A.1.). Obok kwoty znajduje się przycisk wizarda  (kreatora definicji, która wyświetlana jest w polu Kwota) .

Jeżeli do definiowanej pozycji będą podpinane podgałęzie (pozycje niższego poziomu), pole Kwota należy zostawić pustym.

Pole to wypełniane jest tylko dla pozycji najniższego poziomu.

Sumowanie ze znakiem – decyduje z jakim znakiem dana pozycja będzie sumowana. Do wyboru:

  • Plus – sumowanie pozycji ze znakiem „plus”,
  • Minus – sumowanie pozycji ze znakiem „minus”,
  • Bez sumowania – jak nazwa wskazuje, pozycja nie będzie brana do sumowania.