Składki PKZP - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Składki PKZP - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Składki PKZP

Pracownik należący do PKZP jest zobowiązany do regularnego, comiesięcznego wpłacania określonej kwoty, jako składki członkowskiej. Składki gromadzone są jako indywidualne wkłady poszczególnych członków PKZP.

Z poziomu Listy aktualnych członków PKZP:

  1. Należy zaznaczyć pracownika i nacisnąć ikonę  Składki PKZP. Jeśli składki mają być przypisane do grupy pracowników po zaznaczeniu ich na liście należy nacisnąć prawy klawisz myszy i wybrać opcję Składki seryjnie lub rozwinąć menu dostępnych opcji – przycisk  przy ikonie Składki PKZP,
  2. Pojawi się okno Lista składek PKZP, następnie ikoną Dodaj otwieramy formularz składki PKZP. Pod przyciskiem Typ składnika znajduje się lista typów wypłat zdefiniowanych w konfiguracji jako składki PKZP. Standardowo zdefiniowane są BO – Składki PKZPSkładka PKZP. Użytkownik może zdefiniować własne typy składek PKZP zgodnie z opisem znajdującym się w podręczniku do Comarch ERP Optima Po wybraniu typu składki PKZP, odnotowaniu daty, od kiedy składka ma być potrącana i wpisaniu kwoty składki zapisujemy formularz przyciskiem . Na liście składek PKZP pracownika pojawi się dodana składka PKZP.

Na formularzu Lista składek PKZP dostępne są identyczne przyciski, jak na formularzu wpisowego PKZP.