Statusy ofert handlowych - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Statusy ofert handlowych - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Statusy ofert handlowych

Dla każdej oferty użytkownik może nadać status. Dzięki temu operatorzy będą mieli jasną informację, na jakim etapie realizacji jest oferta oraz umożliwi filtrowanie dokumentów wg statusu.

Definiując status, użytkownik podaje Kod  (20 znaków) oraz szerszy Opis statusu. Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski:

 Zapisz – zapis wprowadzonych zmian,

 Przywróć poprzedni stan – w przypadku zmiany ustawień wciśnięcie przycisku powoduje przywrócenie ustawień poprzednich (po ostatnim zapisie),

 Dodaj – dodanie nowego status,

 Zmień – edycja istniejącego statusu. Jeśli użytkownik zmieni w Konfiguracji kod statusu, który został już przypisany do dokumentu – status zmieni się również na wszystkich dokumentach.

 Usuń – usunąć można tylko status, który nie został wykorzystany na żadnej ofercie.

Statusy pojawiają się na liście wyboru w kolejności ustalonej w konfiguracji. Za pomocą przycisków  i  użytkownik może ustalić poprawną kolejność statusów tak, by wyświetlały się one na dokumencie zgodnie z potrzebami.