Symbole stawek VAT (Kasy) - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Symbole stawek VAT (Kasy) - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Symbole stawek VAT (Kasy)

W tej części konfiguracji możemy przypisać możemy przypisać symbol fiskalny który odpowiada danej stawce VAT w kasie fiskalnej, w górnej części okna jest widoczna lista kas, które zostały wprowadzone do programu w gałęzi Kasy fiskalne, symbole stawek są przypisywane dla odpowiedniej kasy wybranej na tej liście.