W jaki sposób wprowadzić do Rejestru VAT fakturę sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem, aby została wykazana na deklaracji VAT-7 w polu 31? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima W jaki sposób wprowadzić do Rejestru VAT fakturę sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem, aby została wykazana na deklaracji VAT-7 w polu 31? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

W jaki sposób wprowadzić do Rejestru VAT fakturę sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem, aby została wykazana na deklaracji VAT-7 w polu 31?

Do Rejestru sprzedaży VAT należy dodać nowy dokument, stawkę VAT ustawiamy jako NP, natomiast Rodzaj transakcji (pole widoczne na zakładce 2. Kontrahent) należy ustawić jako Krajowa – podatnikiem jest nabywca oraz zaznaczyć parametr Podatnik VAT czynny.