Wiadomości ogólne - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Wiadomości ogólne - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Wiadomości ogólne

Moduł Comarch ERP Optima Detal został stworzony z myślą o punktach sprzedaży detalicznej. Umożliwia wystawianie Paragonów oraz powiązanych z nimi Faktur Sprzedaży. Elastyczny układ ekranu optymalizuje pracę pod kątem wprowadzania dokumentów za pomocą klawiatury oraz przy wykorzystaniu ekranów dotykowych. Moduł jest ściśle powiązany z programem Comarch ERP Optima – stanowi jego końcówkę sprzedażową. W podręczniku szczegółowo opisano funkcje Comarch ERP Optima Detal oraz ich powiązanie z systemem Comarch ERP Optima.

Uwaga
 Uprawnienia do pracy z modułem Comarch ERP Optima Detal muszą być zapisane w kluczu HASP. Użytkownicy programu przed uruchomieniem Comarch ERP Optima Detal powinni zaprogramować klucz HASP przy pomocy pliku otrzymanego od Comarch S.A.

Dotyczy wersji: 2018.6.1
Każde stanowisko z aplikacją Comarch ERP Optima Detal wymaga dostępu do modułu Detal oraz Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus. Aplikacja Detal działa w oparciu o dane przesyłane do i z Comarch ERP Optima, dlatego też do synchronizacji cennika, listy kontrahentów, dokumentów i płatności wymagany jest moduł Faktury, Handel lub Handel Plus. Przy równoczesnej pracy Comarch ERP Optima i Comarch ERP Optima Detal każdy z programów wymaga oddzielnego dostępu do modułu Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus.

Uwaga
 Przed instalacją Comarch ERP Optima Detal należy zainstalować środowisko .NET Framework 3.5 oraz .NET Framework 4.0. Instalator można pobrać ze strony download.microsoft.com.

Aplikacja Comarch ERP Optima Detal pracuje na komputerach wyposażonych w systemy operacyjne Windows:

  • Server 2008,
  • Windows 7,
  • Windows 8,
  • Windows Server 2012.
  • Windows 10.
  • Windows Server 2016

Uwaga
Wsparcie dla systemów operacyjnych Windows Server 2008 oraz Windows Server 2008R2 świadczone jest do końca roku 2018.