Wiązanie dokumentów z wiadomościami sms - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Wiązanie dokumentów z wiadomościami sms - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Wiązanie dokumentów z wiadomościami sms

W przypadku dokumentów, gdzie na zakładce [Dokumenty] jest dostępna tabela z zadaniami i kontaktami CRM, poprzez przycisk  można dodawać wiadomości sms i wiązać z dokumentem już istniejące smsy.