Article Category: Fiskalne - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Fiskalne - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Raport fiskalny

Funkcja służy do drukowania raportów fiskalnych na drukarkach fiskalnych współpracujących z programem. Po uruchomieniu funkcji pojawia się formularz, w którym możemy dokonać wyboru rodzaju raportu:

Raport dobowy obejmuje sprzedaż dokonaną od ostatnio wykonanego rapoNatu dobowego do chwili wydruku.

Raport za okres obejmuje wszystkie raporty dobowe wykonane w podanym okresie czasu.

Funkcja obsługiwana jest przez przyciski:

 – wydruk raportu

– zamknięcie okna bez wydruku raportu

Wydruk raportu fiskalnego

Uwaga
Raporty fiskalne drukowane są na drukarce fiskalnej.
Otwarcie szuflady

Jeżeli korzystamy z drukarki fiskalnej połączonej z szufladą, wówczas wykonanie transakcji, która przechodzi przez drukarkę fiskalną (paragon, faktura) powoduje automatyczne otwarcie szuflady. W sytuacji, gdy istnieje potrzeba otwarcia szuflady bez wykonywania transakcji możemy użyć do tego opcji Otwarcie szuflady z menu Narzędzia lub po prostu skrótu klawiaturowego <CTRL>+<SHIFT>+<S>.