Article Category: Handel - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Dokumenty

Aby ułatwić wystawianie faktur i nie zmuszać operatora do wyboru schematu numeracji dla każdego wystawianego dokumentu – w konfiguracji firmy można ustalić domyślne schematy numeracji (wybierając spośród typów dokumentów zdefiniowanych dla danej klasy) i domyślne serie dla:

  • Faktur Sprzedaży i Faktur Korygujących – spośród schematów i serii zdefiniowanych dla klasy Faktura Sprzedaży,
  • Paragonów oraz paragonów zwrotnych – spośród schematów i serii zdefiniowanych dla klasy Paragony,
  • Faktur do paragonów – spośród schematów zdefiniowanych dla klasy Faktura Sprzedaży,
  • Rezerwacji odbiorców – spośród schematów zdefiniowanych dla klasy Rezerwacje Odbiorców,
  • Zgłoszeń przewozu towaru SENT – spośród schematów zdefiniowanych dla klasy SENT,
  • Faktur Pro Forma – spośród schematów zdefiniowanych dla klasy Faktura Pro Forma,
  • Faktur Zakupu – spośród schematów zdefiniowanych dla klasy Faktura Zakupu,
  • Zamówień u dostawcy – spośród schematów zdefiniowanych dla klasy Zamówienia u Dostawcy.

Ustalone tutaj parametry będą proponowane w chwili rozpoczęcia wystawiania tych dokumentów. Operator w trakcie edycji faktury lub korekty może je zmienić.
Rabaty

W przypadku wystąpienia na jednym dokumencie rabatu dla kontrahenta i dla towaru określamy reguły udzielania rabatów:

Kumulacja addytywna (Rabat = Rabat tow. + Rabat kontrah.) – rabat jest równy sumie rabatów dla towaru i dla kontrahenta.

Kumulacja multiplikatywna (Rabat = 1 – (1 – Rabat tow.) * (1 – Rabat kontrah.)) – wybór tej metody powoduje, że rabat nie może przekroczyć 100% (podobnie jak marża metodą „w stu”).

Przykład
R1=50%

R2=60%

Rabat addytywny = 50% + 60% = 110% > 100% (!)

Rabat multiplikatywny = 1-(1-0,5)*(1-0,6) = 1-0,5*0,4 = 1-0,2 = 0,8 = 80% < 100%.

Uwaga
Jeśli rabaty składowe są małe, to praktycznie nie ma znaczenia, którą metodę stosujemy. Jeśli rabaty są duże, to bezpieczniej jest stosować metodę multiplikatywną.

Ważniejszy rabat dla kontrahenta (Rabat = Rabat kontrah. jeśli występuje)rabat dla towaru jest ignorowany – program bierze pod uwagę tylko rabat ustawiony dla kontrahenta.

Ważniejszy rabat dla towaru (Rabat = Rabat tow. jeśli występuje)rabat dla kontrahenta jest ignorowany- program bierze pod uwagę tylko rabat ustawiony dla towaru.