Comarch ERP Optima wolno działa. Co może być tego przyczyną?

Może być wiele przyczyn takiego zachowania. Mogą to być w szczególności ustawienia w programie, parametry sprzętowe stacji roboczej, a także parametry sprzętowe i konfiguracyjne serwera SQL.

Ustawienia w programie wpływające na wydajność pracy: 

 • Skórki – w Menu Widok. Skórki podzielone są na „Zalecane”, „Najszybsze działanie”, „Wolniejsze działanie”. Skórki z grupy „Najszybsze działanie”, czyli Flat i Ultra flat są zalecane zwłaszcza przy pracy w środowisku terminalowym.
 • Efekty animacji – parametr w menu Widok. Przy włączonych efektach animacji, zwijanie/rozwijanie paneli jest płynniejsze natomiast, zwłaszcza przy pracy w środowisku terminalowym i słabej przepustowości łącza, wpływa negatywnie na wydajność.
 • Sumowanie na listach (i inne agregaty). Im więcej kolumn ma ustawioną agregację danych – tym wolniej może się otwierać lista. Zwłaszcza w przypadku, gdy na liście jest duża ilość pozycji.
 • Wybór kolumn – Użytkownik może wybrać dodatkowe kolumny spośród domyślnie ukrytych. W przypadku dużych baz danych, lista może odświeżać się wolniej, gdy wybrano wiele dodatkowych kolumn. Zwłaszcza, gdy na liście jest dużo kolumn tekstowych.
 • Niestandardowy widok listy – w przypadku, gdy Użytkownik posortuje lub pogrupuje dane wg własnych potrzeb jest zauważalne wolniejsze działanie listy – zalecamy użycie opcji Przywróć układ domyślny z menu kontekstowego po zakończeniu analizy danych.
 • Informacje bieżące – zawierają analizy, które przy dużej ilości zapisów w bazie danych, mogą powodować, że logowanie do bazy danych nie będzie natychmiastowe. Radzimy dopasować wyświetlanie Informacji Bieżących do potrzeb Użytkownika, czyli na formularzu Operatora zaznaczyć tylko te analizy, z których korzysta Operator. W przypadku, gdy Operator nie korzysta z informacji bieżących – można je wyłączyć w menu Widok.

Parametry sprzętowe stacji roboczej

 • Zalecane procesory: Intel Dual Core/Intel Core 2 Duo/Intel Core 2 Quad/Intel Core i3, i5 lub i7 lub AMD Phenom II X2/AMD Phenom X4/AMD Phenom II X4 o częstotliwości taktowania przynajmniej 2,4 GHz
 • Pamięć RAM: przynajmniej 3 GB

Parametry sprzętowe i konfiguracja serwera SQL:

 • Service Pack. Należy upewnić się, że serwer SQL wyposażony jest w odpowiednie poprawki typu Service Pack – Jakie service packi powinny być zainstalowane w serwerze SQL do pracy z Comarch ERP Optima?
 • Optymalizacja indeksów. Niezoptymalizowane indeksy w bazie danych również mogą się przyczynić do wolniejszego wyświetlenie listy. Można je zoptymalizować z poziomu konfiguracji programu: Program \ Użytkowe \ Bazy danych (Ikona pioruna). Należy zwrócić uwagę, że optymalizacji indeksów nie można wykonać na bazie, na której jesteśmy zalogowani
 • Edycja Express. Wraz z programem Comarch ERP Optima dostarczany jest serwer bazy danych Microsoft SQL Server Express. Edycja ta posiada ograniczenie związane z ilością pamięci RAM jaką może wykorzystać. Ograniczenie to wpływa na wydajność pracy szczególnie przy większych bazach danych (rzędu kilku gigabajtów). Jakie ograniczenia posiada MS SQL Express 2005 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2014 ?
  W celu wyeliminowania tego ograniczenia należy zainstalować pełną wersję SQL, która jest dostępna w atrakcyjnych cenach w ramach Zintegrowanej Oferty Comarch (ZOC). Szczegóły pod adresem zoc@comarch.pl
 • Parametry sprzętowe i konfiguracja serwera SQL. Oczywiście nie bez wpływu na wydajność programu są parametry sprzętowe komputera, na którym jest zainstalowany serwer bazy danych oraz program Comarch ERP Optima. Zalecenia dotyczące parametrów serwera, na którym ma być baza danych znajduje się w Podręczniku konfiguracji dla aktualnej wersji programu. Więcej informacji na temat diagnostyki problemów wydajnościowych można znaleźć w biuletynie technicznym OPT057- Strojenie wydajnościowe SQL. W celu szczegółowej diagnostyki prosimy zgłosić się do Autoryzowanego Partnera Comarch S.A.
Co zrobić, gdy Okno Informacji Bieżących jest puste?

Możliwe przyczyny:  

 • Zablokowane uruchamianie skryptów, rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wyłączenie odpowiednich blokad w opcjach internetowych przeglądarki Internet Explorer.
 • Nieprawidłowa konfiguracja parametrów serwera SQL. W celu przywrócenia Okna Informacji Bieżących należy wykonać funkcję Aktualizacji nazw serwerów. Polecenie to dostępne jest w Comarch ERP Optima z poziomu menu: Narzędzia / Serwer bazy danych / Aktualizacja nazw serwerów . Po jej wykonaniu należy zrestartować serwer SQL
Co należy rozumieć pod pojęciem „Wersja uproszczona programu?”

Wersja uproszczona powstała z myślą o początkujących Użytkownikach programu Comarch ERP Optima, którzy będą go wykorzystywać głównie do fakturowania świadczonych przez siebie usług. Zwykle nie potrzebują oni zaawansowanych funkcji, a program wykorzystują do prostej obsługi sprzedaży. W wersji uproszczonej ukryto część funkcji. W programie pozostała tylko podstawowa funkcjonalność związana ze sprzedażą i rozliczeniami.

Podczas instalacji programu Użytkownik ma do wyboru dwie opcje:  

 • instalację uproszczonej wersji programu do fakturowania i rozliczeń,
 • instalację pełnej wersji programu.

W przypadku, gdy wybierze wersję uproszczoną domyślnie aktywne są zawsze tylko moduły Faktury, Handel i Kasa/Bank. Po zainstalowaniu programu zawsze tworzone są dwie bazy: DEMO z wygenerowanymi przykładowymi dokumentami oraz nowa, pusta baza, której nazwę podaje Użytkownik.

Przy pierwszym uruchomieniu nowej bazy pojawia się uproszczona wersja kreatora bazy, gdzie Użytkownik może podać podstawowe dane dotyczące firmy.

W stosunku do standardowej bazy danych kreowanej w pełnej wersji programu istnieją pewne różnice:

 • tworzona jest tylko jedna cena sprzedaży (detaliczna),
 • zakładana jest automatycznie karta usługi, z której Użytkownik może od razu korzystać podczas wystawiania faktur (bez konieczności dopisywania nowej pozycji do cennika).          

Po zainstalowaniu programu w wersji uproszczonej na karcie operatora zaznaczany jest automatycznie parametr: Wersja uproszczona programu (w sekcji Moduły).

W takim przypadku operator może pracować tylko z modułami Faktury, Handel i Kasa/Bank. Jeśli okaże się, że podczas pracy potrzebne są funkcje, które zostały ukryte, Użytkownik może odznaczyć ten parametr. Zacznie wtedy pracować w pełnej wersji programu.

W wersji uproszczonej dostępne są tylko podstawowe funkcje dotyczące sprzedaży oraz rozliczeń z kontrahentami. W związku z tym główna zmiana polega na ukryciu opcji (lista dokumentów oraz list słownikowych), które nie są bezpośrednio związane z fakturowaniem. Użytkownik może wystawiać tylko Faktury Sprzedaży i Paragony dla podmiotów typu kontrahent oraz prowadzić z nimi rozliczenia.
Czy można wykonać instalację programu na innej wersji językowej systemu operacyjnego niż polska?

Program do prawidłowej pracy wymaga ustawienia opcji regionalnych systemu na polskie.

Dla Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 należy ustawić następujące parametry w opcjach regionalnych (Panel Sterowania \ Region i język)

 • Format: Polski
 • Lokalizacja: Polska
 • Bieżący język dla programów nieobsługujących kodu Unicode: Polski (Polska)           W jaki sposób używać wydruków XML w połączeniu z OpenOffice / LibreOffice?

W module Płace i Kadry niektóre wydruki zostały specjalnie przygotowane, aby otwierały się w edytorze tekstu do ewentualnej dalszej edycji przez Użytkownika. Domyślnym edytorem jest Microsoft Word.

Jest to możliwe np. w Kadrach z poziomu otwartego formularza pracownika / Wydruk danych (ikona drukarki) / Wydruki do Worda (XML).

Aby otwierać wydruki XML w innym edytorze niż Word należy w konfiguracji stanowiska (System > Konfiguracja > Stanowisko > Ogólne > Wydruki) prawidłowo określić nazwę programu dla wydruków do Worda (XML).

Domyślnym programem jest Microsoft Word: winword.exe

Posiadając pakiet OpenOffice lub LibreOffice należy wpisać: swriter.exe

Posiadając pakiet Microsoft Office w wersji Starter należy wpisać pełną nazwę programu. Można odczytać ją we właściwościach pliku, który uruchamia Worda. Dla programu Word w wersji Starter jest ona dość specyficzna.

 
Czy Comarch ERP Optima może pracować bez uprawnień administratora w systemie Windows?

Tak, można pracować z programem Comarch ERP Optima z prawami zwykłego użytkownika. Oczywiście instalacja programu wymaga uprawnień administratora systemu.
Czy Comarch ERP Optima współpracuje z systemami Linux?

Comarch ERP Optima nie współpracuje z systemami Linux. Lista systemów wspieranych przez program znajduje się w odpowiedzi na pytanie: Na jakich systemach operacyjnych można instalować program Comarch ERP Optima?.