W jaki sposób odnotować w programie ponowne zatrudnienie na etat osoby będącej już wcześniej pracownikiem naszej firmy?

Ponowne zatrudnienie osoby, która była już kiedyś pracownikiem naszej firmy, należy w programie odnotować za pomocą aktualizacji danych kadrowych. Odszukujemy nazwisko osoby na Liście pracowników – Wszyscy, następnie za pomocą przycisku  ‘Aktualizacja zapisu’ odnotowujemy ponowne zatrudnienie, podając w oknie ‘Data aktualizacji’ datę zawarcia aktualnej umowy. Następnie po otwarciu formularza danych kadrowych wprowadzamy dane kadrowe i etatowe dotyczące nowej umowy o pracę, m.in. datę zatrudnienia / zwolnienia, informacje dotyczące stawki zaszeregowania i wymiaru etatu, dane dotyczące ubezpieczeń, itp.

Wprowadzony zapis aktualizacyjny będzie widoczny na ‘Liście zapisów historycznych pracownika’ – po podświetleniu pracownika i wybraniu z menu przycisku .
Dlaczego program zaniża o 1/12 limit urlopowy pracownika zatrudnionego w trakcie roku mimo że, nie ma on wprowadzonych nieobecności pomniejszających limit?

Program podczas naliczania limitu sprawdza historię zatrudnienia pracownika. Jeżeli w tym samym miesiącu, w którym zatrudniono pracownika był on jeszcze pracownikiem innej firmy to poprzedni pracodawca miał obowiązek udzielić urlopu za ten miesiąc. Dlatego program nie uwzględnia tego miesiąca do wyliczenia limitu.
W sytuacji, gdy poprzedni pracodawca nie udzielił pracownikowi urlopu za ten miesiąc należy zwiększyć limit urlopu poprzez korektę ręczną.
W jaki sposób podzielić wypłatę pracownika na płatną częściowo gotówką częściowo przelewem?

W sytuacji kiedy wynagrodzenie pracownika co miesiąc będzie wypłacane częściowo gotówką, a częściowo przelewem (np. 50% z  kasy i reszta czyli 50% plus ewentualne nadwyżki przelewem na konto) : 

 • edytujemy formularz danych kadrowych pracownika,
 • wybieramy Schemat płatności,
 • edytujemy formę płatności – gotówka, zmieniamy przypadającą na tę płatność część z kwoty do wypłaty na np. 50 % + kwota – 0,00 zł, czyścimy zaznaczenie w pozycji ‘Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności’,
 • dodajemy plusem kolejną formę płatności – przelew, sprawdzamy odbiorcę płatności, określamy bank oraz uzupełniamy numer rachunku bankowego pracownika. W pozycji ‚Przypadająca na tę płatność część z kwoty do wypłaty’ podajemy 100 % + kwota – 0,00 zł, i zaznaczamy parametr ‚Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności’. Spowoduje to, że w przypadku, gdy nie będzie możliwości podzielenia wypłaty netto na dwie równe części (kwestia zaokrągleń groszy), nadwyżki zostaną przekazane na to właśnie konto.

 

Przykład

Kwota 1.000,33zł nie może być podzielona na dwie równe części – w tym przypadku do kasy zostanie przekazane 500,16 zł natomiast na konto bankowe kwota 500,17 zł .

 • zapisujemy formularz płatności, listę płatności i formularz danych kadrowych pracownika.

Jednorazową zmianę schematu płatności można dokonać z poziomu formularza wypłaty po wejściu w Schemat płatności i zaznaczeniu parametru ‘Ręczna korekta płatności w wypłacie’. Wypłata nie może być jednak zamknięta.

Uwaga
W procencie drugiej płatności zostało zadeklarowane 100%  ponieważ oznacza to wielkość, która pozostaje po zrealizowaniu pierwszej płatności (gotówka 50%).
Jeżeli zmieniamy schemat płatności na przykład z gotówki na przelew, a są już naliczone wypłaty, to należy wprowadzić taki zapis przez aktualizację danych kadrowych !
Jak odnotować urlop macierzyński i rodzicielski wg zasad obowiązujących od 17 czerwca 2013 roku?

Użytkownicy mają możliwość wybrania następujących typów nieobecności: 

 • urlop macierzyński z dwoma przyczynami do wyboru: urlop macierzyński 100% i urlop macierzyński 80%.
 • urlop rodzicielski z trzema przyczynami do wyboru: urlop rodzicielski 100%, urlop rodzicielski 80% i urlop rodzicielski 60%,      

W celu odnotowania takiej nieobecności należy po wejściu w kalendarz (Nie)obecności pracownika dodać plusem nieobecność i  formularzu nieobecności wybrać typ nieobecności (urlop macierzyński lub rodzicielski), podać daty a następnie określić przyczynę (urlop macierzyński 100%, urlop macierzyński 80%, urlop rodzicielski 100%, urlop rodzicielski 80% lub urlop rodzicielski 60%).

Po wprowadzeniu jednej z tych nieobecności w wypłacie naliczy się odpowiedni zasiłek w wysokości 100%, 80% lub 60%.
Jak wydrukować kartę zasiłkową dla pracownika?

Wydruk karty zasiłkowej jest dostępny z poziomu formularza danych kadrowych pracownika. Po wejściu w Kadry należy otworzyć formularz pracownika, a następnie wybrać z menu Wydruk danych / Wydruki płacowe – Karta zasiłkowa.
Czy w programie można wprowadzić nieobecność inną niż standardowo dostępne?

Program Comarch ERP Optima umożliwia definiowanie własnych, niestandardowych nieobecności w System/ Konfiguracja/Firma/Płace/Typy nieobecności. 

Przykład

Wprowadzenie do programu nieobecności z powodu oddania krwi. 

Na formularzu nieobecności wpisujemy nazwę i skrót oraz uzupełniamy pozostałe pola:

 • Typ: urlop
 • Pozycja na deklaracji ZUS: Nie dotyczy
 • Rozliczać w dniach: Pracy
 • Nieobecności rozliczać jak: Wybrany składnik
 • Rozliczenie nieobecności: Wynagrodzenie za czas url.okoliczn. (wybieramy z listy)
 • Opis na wydruku Karty Pracy: np. nieobecności inne
 • Nieobecność pomniejsza: Wynagrodzenie za czas pracy i Czas pracy.

Po dodaniu takiej nieobecności pracownikowi w wypłacie naliczy się element „wynagrodzenie za czas url. okoliczn.”. 

Można oczywiście rozliczyć tą nieobecność innym elementem wypłaty. Należy wejść w System/Konfiguracja/Firma/Płace/Typy wypłat i wprowadzić własny składnik wynagrodzenia, który posłuży rozliczeniu nieobecności. Po zapisaniu nowego typu wypłaty ponownie wchodzimy do System/Konfiguracja/Firma/Płace/Typy nieobecności w polu „rozliczenie nieobecności” zamiast Wynagrodzenia za czas url.okoliczn.” wskazujemy dodany typ wypłaty. Po odnotowaniu na kalendarzu pracownika własnej zdefiniowanej nieobecności, w wypłacie nastąpi jej rozliczenie za pomocą wskazanego w jej definicji typu wypłaty.          
W jaki sposób odnotować w programie zmianę wymiaru etatu lub stawki zaszeregowania pracownika?

Aby w historii pracownika powstały odpowiednie zapisy, naciskamy z poziomu Listy pracowników w kadrach (Płace i Kadry / Kadry) przycisk „Aktualizacja zapisu”  lub klawisze < Ctrl >+< Insert >. Pojawi się okienko „Data aktualizacji”, w którym określamy datę, od której wprowadzamy zmiany na pracowniku (standardowo podpowiada się data zgodna z datą aktualności na Liście pracowników). Po zaakceptowaniu okna z wpisaną datą automatycznie otworzy się Formularz danych kadrowych pracownika, gdzie dokonujemy stosownych zmian.
W przypadku zmiany wymiaru etatu lub stawki zaszeregowania przechodzimy na zakładkę Etat i wpisujemy w odpowiednich polach nowe wartości. Następnie zapisujemy formularz pracownika.