Informacja „Nieobecność można anulować tylko, gdy jest rozliczona w wypłacie o statusie ‚anulowana'”

Aby anulować nieobecność rozliczoną w wypłacie należy wcześniej wykonać anulowanie tej wypłaty (opcja dostępna w oknie Wypłaty pracowników pod prawym przyciskiem myszy).
Komunikat ID 24114 „Operacja będzie dotyczyła wszystkich pracowników, którzy nie mają określonego opisu analitycznego. Czy przypisać domyślny opis analityczny (zgodny z wydziałem) dla pracowników, dodatków, umów, akordów i pożyczek?”

Wybór funkcji „Dodanie domyślnego opisu analitycznego dla pracowników” na liście pracowników w kadrach dotyczy wszystkich pracowników w bazie nie mających wcześniej przypisanego opisu analitycznego w kadrach, niezależnie od tego, jaki filtr zastosowano na liście (nie ma znaczenia czy pracownik jest widoczny na liście w chwili uruchomienia tej operacji). Odpowiedź „Tak” spowoduje przypisanie domyślnego opisu zgodnego z wydziałem (100% na wydział, w którym jest zatrudniony dany pracownik) wszystkim pracownikom, którzy nie mają jeszcze zadeklarowanego opisu analitycznego. Domyślny opis analityczny (zgodny z wydziałem) zostanie przypisany również do wszystkich związanych z pracownikami dodatków, akordów i umów, jeśli nie miały wcześniej zadeklarowanego opisu analitycznego. Wykonanie tej operacji nie spowoduje natomiast zmian w opisie analitycznym przyporządkowanym wcześniej do pracowników, dodatków, akordów i umów. Odpowiedź „Nie” oznacza rezygnację z ustawienia seryjnie domyślnego opisu analitycznego. Seryjne dodanie domyślnego opisu analitycznego może być przydatne po dodaniu pracowników do bazy za pomocą importu (np. z arkusza kalkulacyjnego, czy pliku KEDU), gdyż podczas importu nie jest tworzony dla pracowników opis. Będzie pomocny także po przejściu z modułu Płace i Kadry Std (nie obsługującego opisu analitycznego) na moduł Płace i Kadry Plus (umożliwiającego wykorzystanie opisu analitycznego).
Informacja ID 24098 „Proszę zaznaczyć dane do eksportu.”.

Komunikat informuje o konieczności zaznaczenia danych, które chcemy wyeksportować.
Komunikat ID 24011 „Pracownik nie posiada wypłat w danym okresie. Naliczyć wypłatę?”

Próba podglądu/edycji wypłaty ikoną „Lupy” bądź po wybraniu z menu kontekstowego opcji „Edytuj wypłatę” dla pracownika, który nie ma jeszcze naliczonej wypłaty na wybranej liście płac. Odpowiedź „Tak” spowoduje, że zostanie naliczona wypłata dla pracownika, na którego nazwisku ustawiono kursor. Odpowiedź „Nie” pozostawi pracownika nadal bez wypłaty.
Komunikat ID 24156 „Przeliczenie deklaracji spowoduje przeliczenie i zapisanie wszystkich załączników, oraz zamknięcie okna. Operacji nie będzie można anulować. Czy kontynuować?”

Zaakceptowanie komunikatu spowoduje przeliczenie i zapisanie deklaracji PFRON(WN-D) do bazy – będzie widoczna na liście. Deklaracja jest zapisywana nawet wtedy, gdy nie ma żadnego załącznika imiennego, bo z konfiguracji wynika, że pracodawca nie ma prawa do refundacji, bądź nie ma pracowników niepełnosprawnych z wypłatami naliczonymi za wskazany miesiąc. Jeśli deklaracja została dodana przez pomyłkę, albo przeliczono ją przy niepełnych danych (np. nie było jeszcze wypłat dla części pracowników), to można taką deklarację usunąć z poziomu listy deklaracji PFRON.
Komunikat ID 24080 „Aktualny operator nie posiada uprawnień do wykonania tej operacji na wybranym wydziale”

Komunikat związany z nałożeniem zakazu do danego wydziału dla określonego operatora w zakresie podglądania, usuwania lub dodawania danych kadrowych.
Informacja ID 24171 „Istnieje rozbieżność pomiędzy walutą listy płac a walutą etatu pracownika.”

Informacja o występowaniu w obrębie rozliczanego okresu (podanego na formularzu listy płac) elementów wypłaty o różnych walutach (np. PLN oraz EUR). W przypadku, gdy przez część miesiąca pracownik jest oddelegowany do pracy za granicę, a pozostałą część pracuje w kraju. Naliczenie wypłaty dokonujemy wówczas na dwóch odrębnych listach płac – pierwszej, dedykowanej dla pracowników oddelegowanych (należy zaznaczyć parametr ‚Lista tylko dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę‚) w określonej walucie oraz standardowej o rodzaju E – Etat.