Komunikat ID 29007 „Właściwość [[Rejestr] na płatności] jest wymagana i musi zostać wypełniona.”

Pojawia się przy wyliczaniu deklaracji ZUS DRA w sytuacji kiedy dla formy płatności zadeklarowanej dla deklaracji (Konfiguracja / Firma / Dane firmy / Deklaracje) został ustawiony nieaktywny rejestr.

Domyślne rejestry dla form płatności można ustawić z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Kasa/Bank / Formy płatności. Natomiast Rejestry kasowe/bankowe można dodawać/zmieniać/ustawić jako nieaktywne po wejściu w Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe.
Komunikat ID 24046 „Brak informacji o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń”

Próba naliczenia deklaracji ZWUA dla pracownika, który nie ma odnotowanego wyrejestrowania z ubezpieczeń na formularzu danych kadrowych – zakładka Ubezpieczenie(etat).
Komunikat ID 24121 „Płatności zostały ręcznie skorygowane. Czy przeliczyć ponownie wszystkie płatności zgodnie z domyślnymi ustawieniami dla pracownika?”

Pytanie wyświetlane po usunięciu zaznaczenia parametru „Ręczna korekta płatności w wypłacie” bądź uruchomieniu funkcji „Przywróć domyślne płatności” (pierwszy od lewej przycisk u dołu okna). Odpowiedź „Tak” spowoduje ponowne wyliczenie płatności zgodnie ze schematem zadeklarowanym w danych kadrowych pracownika – zostaną usunięte wszystkie ręczne zmiany w płatnościach w wypłacie. Odpowiedź „Nie” pozostawi listę płatności bez zmian.
Komuniakt ID -2147217900 „Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązane z tabelą WypSkladniki)”

Umowy cywilno – prawne rozliczone w wypłatach nie mogą być usunięte z listy umów. Aby usunąć zawartą umowę należy wcześniej wykasować powiązane z nią wypłaty.
Pytanie ID 24170 „Zmieniono wypłatę z rozliczeniem w walucie obcej dla pracownika oddelegowanego. Należy wykonać przeliczenie podstaw składek ZUS i podatków. Czy powrócić do edycji formularza wypłaty w celu wykonania przeliczenia?”

Pytanie pojawia się po dokonaniu ręcznej korekty elementu wypłaty i wciśnięciu dyskietki do zapisu wypłaty. W celu kontynuowania operacji należy dokonać przeliczenia podstaw i kwot składek i podatku. Służy do tego ikona o nazwie ‚Przelicz podstawy składek i podatków za okres oddelegowania’ znajdująca się w prawej części okna. Wybranie opcji ‚Tak’ powoduje powrót do formularza wypłaty w celu przelicznia, wybranie opcji ‚Nie’ – wyjście z formularza wypłaty bez zapisywania dokonanych zmian.
Komunikat ID 24031 „Nie można usunąć zamkniętej wypłaty”

Błąd występuje w sytuacji, gdy chcemy usunąć zamkniętą wypłatę – należy zmienić status wypłaty na ‚otwarta’.
Komunikat ID 24129 „Dla formy płatności „przelew” wymagane jest uzupełnienie pola bank oraz numeru rachunku”

Informacja o konieczności uzupełnienia pola bank oraz numeru rachunku bankowego w momencie dodawania lub zmiany formy płatności ‚przelew’.