Komunikat ID 24000 „Po rozwiązaniu umowy o pracę należy wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń”

Przypomnienie o konieczności wyrejestrowania zwalnianego pracownika z ubezpieczeń. Wyrejestrowanie wprowadzamy na formularzu danych kadrowych na zakładce Ubezpieczenie (etat).
Komunikat ID 24147 „Nie można przeliczyć wypłaty ze statusem „zamknięta”

W celu przeliczenia wypłaty należy ją najpierw otworzyć.
Komunikat ID 24170 „Czy usunąć wypłaty dla zaznaczonych pracowników?”

Wybór operacji seryjnego usuwania wypłat w sytuacji gdy na liście są zaznaczeni pracownicy (co najmniej jeden zaznaczony). Odpowiedź „Tak” spowoduje, że zostaną usunięte wypłaty dla wszystkich zaznaczonych pracowników, niezależnie od tego na którym nazwisku ustawiono kursor. Odpowiedź „Nie” oznacza rezygnację z kasowania wypłat w trybie seryjnym dla zaznaczonych. Chcąc usunąć wypłatę w trybie indywidualnym – tylko dla tego pracownika, na którym jest ustawiony kursor – należy usunąć zaznaczenia (np. wybierając opcję „Odznacz wszystkie” w menu kontekstowego) i ponownie wybrać opcję „Kasowanie wypłat”.
Informacja ID 24093 „Przed dodaniem elementu do wypłaty umowy należy ubezpieczyć pracownika w kadrach.”

Komunikat przypomina o konieczności wpisania kodu tytułu ubezpieczenia na formularzu danych kadrowych zleceniobiorcy na zakładce ‚4. Ubezpieczenie(etat)’ – taki sam jak na formularzu umowy cywilnoprawnej. Jest to wymagane w sytuacji kiedy zleceniobiorcy poza umową cywilnoprawną będą wypłacane/potrącane dodatkowe składniki wynagrodzenia lub rozliczana nieobecność np. zwolnienie chorobowe.
Komunikat ID 24170 „Czy naliczyć wypłaty dla zaznaczonych pracowników?”

Wybór operacji seryjnego naliczania wypłat w sytuacji, gdy na liście są zaznaczeni pracownicy (co najmniej jeden zaznaczony). Odpowiedź „Tak” spowoduje, że zostaną naliczone wypłaty dla wszystkich zaznaczonych pracowników, którzy nie mają jeszcze wypłat na wybranej liście płac, niezależnie od tego, na którym nazwisku ustawiono kursor. Odpowiedź „Nie” oznacza rezygnację z naliczania wypłat w trybie seryjnym dla zaznaczonych. Chcąc naliczyć wypłatę w trybie indywidualnym – tylko dla tego pracownika, na którym jest ustawiony kursor – należy usunąć zaznaczenia (np. wybierając opcję „Odznacz wszystkie” w menu kontekstowego) i ponownie wybrać opcję „Policz wypłatę”.
Ostrzeżenie ID 24159 „Typ wypłaty jest podpięty do grupy typów wypłat. Należy usunąć powiązanie typu z grupą lub wybrać inny algorytm”

Składniki wypłat są ściśle powiązane z algorytmami wyliczeniowymi, jednak typy znajdujące się w grupie typów wypłat nie mogą korzystać z algorytmów 7,8,9 oraz 13. Należy wybrać inny algorytm lub usunąć powiązanie składnika z grupą typów wypłat. Do grupy można podpinać tylko takie typy wypłat, które są możliwe do dodania ręcznie na liście dodatków pracownika w Kadrach.
Ostrzeżenie „Nie można usunąć wydziału: FIRMA. Istnieje powiązanie z zapisem historycznym pracownika. Tabela: cdn.PracEtaty, kolumna: PRE_DzlId.”

Błąd występujący podczas próby usunięcia wydziału głównego ‚FIRMA’, powiązanego z pracownikami (np. na formularzu danych kadrowych – Wydział, w opisie analitycznym) oraz wypłatami.