Komunikat ID 29415 „Znaleziono kontrahenta (-ów), o podobnych danych. Czy mimo to chcesz zapisać dane ? Wciśnij Tak aby zapisać, lub Nie aby zobaczyć dane znalezionego kontrahenta (-ów).”

Komunikat ten oznacza, że w bazie danych programu znajdują się już Kontrahenci o podobnych danych do danych Kontrahenta wprowadzanego w tej chwili.

Program Comarch ERP Optima został wyposażony w mechanizm kontroli podobieństwa danych wprowadzanych na kartach kontrahentów. Zadaniem tego mechanizmu jest ostrzeganie Użytkownika (podczas zapisu karty kontrahenta) o występowaniu w bazie danych kart kontrahentów o identycznych lub podobnych danych. Kontrola podobieństwa jest wykonywana na podstawie zawartości pól zawierających nazwę Kontrahenta oraz jego numer NIP. Przy sprawdzaniu występowania podobnych kontrahentów nie są brani pod uwagę kontrahenci, dla których zaznaczono parametr Nieaktywny.

W przypadku nie zatwierdzenia komunikatu na wyświetlonej liście Kontrahentów uzyskamy możliwość podglądu kart Kontrahentów o podobnych danych do obecnie wprowadzanego. Jeżeli nie chcemy, aby program sprawdzał podobieństwa należy w System/Konfiguracja/Ogólne/Parametry dla opcji „Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów” zaznaczyć opcję brak.

Wybranie opcji Ostrzegaj spowoduje, że podczas zapisu po znalezieniu podobnego kontrahenta pokazuje się komunikat: Znaleziono kontrahenta (-ów) o podobnych danych. Czy mimo to chcesz zapisać dane? Wciśnij Tak, aby zapisać lub Nie, aby zobaczyć dane znalezionego kontrahenta (-ów).. Wybranie opcji Tak powoduje zapis zduplikowanej karty kontrahenta.
Błąd walidacji biznesowej. status=2, crc: b4d567121… Reguła walidacyjna S1300[Błędny Kod CN: 1234] nie jest spełniona.”

Błąd pojawia się na zgłoszeniu przewozu towarów SENT w sytuacji, gdy Kod CN nie należy do listy kodów obsługiwanych przez SENT.
Pytanie ID 29315 „W bazie istnieją już towary. Za chwilę nastąpi aktualizacja bazy, do wszystkich towarów zostanie dopisana cena [nazwa ceny]. Operacja czasochłonna! Czy chcesz kontynuować?”

Komunikat pojawia się podczas zatwierdzania nowej kategorii cenowej (dodawanej z poziomu System/Konfiguracja/Firma/Handel/Ceny towarów i usług). Po kliknięciu w opcję Tak program wykona operację dodawania do listy nowej ceny.
Pytanie (30808) Wybrano pozycje do przeniesienia na dokument. Czy na pewno chcesz zamknąć okno?

Jeśli zaznaczono jakąkolwiek pozycję na liście Łatwa sprzedaż / Łatwe zakupy, wówczas, przy próbie zamknięcia okna, pojawi się powyższy komunikat. Użytkownik ma możliwość wyboru Tak/Nie.
Komunikat ID 25090 „Błąd agregowania dokumentów!, [numer dokumentu]:Nie można agregować dokumentów liczonych różnymi metodami (brutto/netto).”

Komunikat ten pojawia się przy próbie agregacji dokumentów, które zostały wystawione z różnymi algorytmami naliczania podatku VAT (brutto/netto).

Aby sprawdzić wg jakiego algorytmu wystawiony został dokument należy z poziomu otwartego formularza na zakładce Ogólne sprawdzić wartość w polu .

Program blokuje możliwość agregacji, jeżeli wartości tego pola nie są takie same.
Komunikat ID 25124 „Nie można anulować dokumentu. Dokument posiada rozliczone płatności”.

Jeśli dokument jest już rozliczony, wówczas nie można go anulować, dopóki nie usuniemy rozliczenia powiązanego z tym dokumentem. Dokumenty wystawione na gotówkę rozliczane są automatycznie w momencie zapisu dokumentu.

Najprostszym sposobem na usunięcie rozliczenia jest jego automatyczne skasowanie podczas anulowania dokumentu.

Jeśli chcemy, żeby taki zapis był usuwany automatycznie, wystarczy jeśli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa i Bank/ Parametry zaznaczymy parametr Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumentów.

Wtedy podczas anulowania dokumentu rozliczonego, kasowany jest dokument rozliczający płatność.

Pod przyciskiem  Lista dokumentów rozliczających widocznym w pasku zadań z poziomu listy lub formularza dokumentu, możemy zobaczyć zapisy kasowe/bankowe powiązane z dokumentem.

Można odnaleźć dany zapis na liście zapisów kasowych/bankowych (menu Kasa/bank / Zapisy kasowe/bankowe) i usunąć go. Wcześniej jednak (przed usunięciem zapisu) należy rozpiąć rozliczenie tego zapisu z dokumentem, który jest nim rozliczony. Aby to zrobić należy otworzyć dany zapis kasowy/bankowy, przejść na zakładkę Rozliczenia dokumentów, tam w dolnej części okna znajduje się lista rozliczeń tego zapisu, należy je usunąć przyciskiem kosza znajdującym się po prawej stronie tej listy. Po rozpięciu zdarzenia (powstało w Preliminarzu płatności w wyniku wystawienia dokumentu) z zapisem rozliczającym, możemy usunąć sam zapis oraz anulować dokument, który był rozliczony tym zapisem.
Komunikat ID 23461 „Nie można dodać zapisu kasowego/bankowego. Brak otwartego raportu obejmującego podaną datę zapisu.”

Komunikat oznacza, że dla wybranej daty, z którą wystawiamy dokument, raport kasowy/bankowy został zamknięty i nie może wygenerować się zapis kasowy/ bankowy rozliczający dokument.

W celu rozwiązania problemu należy ponownie otworzyć dany raport. Aby to zrobić należy przejść do raportów kasowych/ bankowych (Kasa/Bank / Raporty kasowe/bankowe). Na liście raportów należy odnaleźć raport dla właściwego rejestru wskazanego pod listą (np. jeśli na dokumencie występuje płatność gotówka to należy sprawdzić raporty dla rejestru KASA), na dzień wystawienia dokumentu. Powinien być wyświetlony na liście w kolorze czarnym (co oznacza zamknięty). Należy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Otwórz”. Po wybraniu tej opcji raport będzie ponownie otwarty (zmieni kolor na zielony) i będzie można wystawić dokument.