Nie mogę się połączyć z serwerem SQL – co zrobić ?

Należy sprawdzić:

Czy została podana prawidłowa nazwa serwera SQL?

W kreatorze Przygotowanie do uruchomienia systemu w polu Serwer MS SQL należy wpisać  prawidłową nazwę serwera bazy danych (domyślna nazwa to nazwa_komputera\optima, w wersji 17 Comarch ERP Optima i wcześniejszych domyślną nazwą serwera bazy danych była nazwa_komputera\cdn_optima)

Czy serwer bazy danych jest uruchomiony?

W celu sprawdzenia, czy uruchomiony jest serwer bazy danych Microsoft SQL Server należy uruchomić narzędzie konfiguracyjne SQL Server Configuration Manager
Start \ Wszystkie programy \ Microsoft SQL Server \ Configuration Tools \ SQL Server Configuration Manager

Należy sprawdzić, czy są uruchomione poniższe usługi:

  • SQL Server (nazwa_instancji) domyślnie SQL Server (OPTIMA)
  • SQL Server Browser

Czy serwer bazy danych jest udostępniony do pracy w sieci?

Jeśli łączymy się z końcówki do serwera należy upewnić się, że na serwerze istnieją wyjątki w zaporze sieciowej dla instancji serwera oraz SQL Browser. Odpowiednie wyjątki w
systemowej zaporze sieciowej można dodać poprzez instalację Comarch ERP Menadżer Licencji, patrz: W jaki sposób zainstalować Comarch ERP Menadżer Kluczy?. Oprócz tego należy upewnić się, czy w systemie nie działają dodatkowe zapory innych producentów – należy wtedy dodać w nich odpowiednie wyjątki.

Serwer powinien posiadać także włączony protokół TCP/IP. Można to sprawdzić wybierając opcję Protocols for OPTIMA.

Czy w sieci działa rozwiązywanie nazw na adresy IP?

Można to sprawdzić za pomocą systemowego polecenie ping. Jego wywołanie z linii komend powinno mieć postać: ping nazwa_komputera. Wynikiem takiego polecenia powinien być adres IP podanego komputera. Jeżeli nie jest zwracany adres IP, wtedy konieczne jest ustawienie aliasu.
W celu utworzenia aliasu należy przejść do odpowiedniego katalogu i uruchomić program:
C:\Windows\system32\cliconfg.exe – systemy 32 bitowe
C:\Windows\SysWow64\cliconfg.exe – systemy 64 bitowe
Typ systemu operacyjnego można sprawdzić we właściwościach komputera.

 

Uwaga
Wpisując komendę cliconfg w wierszu poleceń systemu Windows (Start / Uruchom / cliconfg) domyślnie uruchamiany jest program z katalogu C:\Windows\system32
Po uruchomieniu odpowiedniego programu przechodzimy na zakładkę alias i ustawiamy powiązanie między nazwą komputera, a jego adresem IP. W polu „Alias serwera” podajemy pełną nazwę instancji silnika SQL (nazwa_hosta\nazwa_instancji). Zaznaczamy biblioteki sieciowe TCP/IP, natomiast w polu „Nazwa serwera” w miejsce nazwy hosta podajemy jego adres IP. Adres IP możemy sprawdzić wpisując komendę ipconfig w wierszu poleceń systemu Windows (Start/ Uruchom/ cmd).
Uwaga
W przypadku gdy problem z połączeniem występuje w obrębie tego samego komputera można podać lokalny adres IP 127.0.0.1 (interfejs loopback).
 
Zadaniem aliasu jest więc pomoc w odnalezieniu odpowiedniego adresu IP serwera, gdy rozwiązywanie nazw w sieci nie działa prawidłowo.
Czasem problemem w ustanawianiu połączenia do serwera SQL jest także nie odnalezienie odpowiedniego portu, na którym nasłuchuje serwer SQL. Wówczas warto odznaczyć parametr ‚Określ port dynamicznie’ i wpisać numer portu, na którym nasłuchuje serwer SQL. Numer portu możemy sprawdzić w errorlogu serwera SQL. Domyślnie plik znajduje się w lokalizacjach:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\LOG\ERRORLOG – lokalizacja dla serwera SQL 2005
lub
C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL11.OPTIMA\MSSQL\Log\ERRORLOG – lokalizacja dla serwera SQL 2012
Plik można otworzyć za pomocą notatnika. Informacja o numerze portu (xxxx) występuje po słowach Server is listening on [ ‚any’ <ipv4> xxxx]
Uwaga
Jeśli alias zostanie nazwy inaczej niż nazywa się serwer SQL należy pamiętać, aby w programie Comarch ERP Optima konfigurując połączenie do serwera SQL podać w polu Server MS SQL nazwę aliasu.Z jakimi wersjami Microsoft SQL Server współpracuje Comarch ERP Optima ?

System Comarch ERP Optima współpracuje z:  

 • Microsoft SQL Server 2008
 • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • Microsoft SQL Server 2012
 • Microsoft SQL Server 2014
 • Microsoft SQL Server 2016
 • Microsoft SQL Server 2017
Jakie service packi powinny być zainstalowane w serwerze SQL do pracy z Comarch ERP Optima?

Generalnie zalecamy stosowanie najnowszych dodatków typu Service Pack dla serwerów SQL. 

 • dla pracy z Microsoft SQL Server 2008 zalecany jest SP4
 • dla pracy z Microsoft SQL Server 2008 R2 zalecany jest SP3
 • dla pracy z Microsoft SQL Server 2012 zalecany jest SP4
 • dla pracy z Microsoft SQL Server 2014 zalecany jest SP2
 • dla pracy z Microsoft SQL Server 2016 zalecany jest SP1
W jaki sposób podłączyć dodatkowe stanowisko do instalacji Comarch ERP Optima?

 1. Konfiguracja serwera do pracy sieciowej
  Konfiguracja serwera do pracy sieciowej polega na dodaniu odpowiednich wyjątków do zapory sieciowej Windows w celu umożliwienia połączeń sieciowych do serwera SQL. Można to zrobić automatycznie poprzez instalację na serwerze Menadżera Kluczy (patrz: W jaki sposób zainstalować Comarch ERP Menadżer Kluczy?)
 2. Podłączenie dodatkowego stanowiska
  a. Zainstalować Comarch ERP Optima na stanowisku (Więcej informacji na temat instalacji programu można znaleźć w Ulotce dostępnej na płycie programu w katalogu Dokumentacja lub w Internecie na stronie http://www.comarch.pl/erp/dla_klientow)
  b. Uruchomić program, który rozpocznie działanie od kreatora Przygotowanie do uruchomienia systemu.Na ekranie powitalnym Kreatora wciskamy przycisk Dalej.
  Kreator ten możemy również wywołać samodzielnie po uruchomieniu programu z menu System \ Konfiguruj połączenia (F12), lub klikając na ikonę bazy z zielonym plusem .
  c. Konfiguracja połączenia za pomocą kreatoraNa kolejnym ekranie Połączenie z serwerem w polu Serwer MS SQL podajemy nazwę serwera SQL, z którym chcemy się połączyć. Nazwa serwera podawana jest w konwencji nazwa_komputera\nazwa_instancji_bazy. Domyślnie Comarch ERP Optima tworzy instancję o nazwie OPTIMA (wcześniej CDN_OPTIMA).

  Jeżeli na serwerze ustawione jest hasło dla użytkownika SA inne niż domyślne, trzeba je wpisać w polu Hasło.

  W sposobie podłączenia do bazy konfiguracyjnej wybieramy opcję Utworzenia nowej lub podłączenia istniejącej bazy konfiguracyjnej.

  Na ekranie Nazwa konfiguracyjnej bazy danych z dostępnej listy wskazujemy bazę konfiguracyjną, z którą chcemy pracować.

  Na koniec zatwierdzamy podane dane wybierając przycisk Zakończ.

  Po wykonaniu powyższych czynności możemy przystąpić do logowania w bazie firmowej poprzez wybranie opcji z menu System \ Logowanie (F11) lub klikając na ikonę ludzika z kluczykiem  .
Co należy zrobić po zmianie nazwy komputera, na którym zainstalowany jest serwer bazy danych?

 1. Należy podłączyć się do serwera SQL pod nową nazwą (menu: System \ Konfiguruj połączenie)
 2. Następnie kliknąć na ikonę logowania w programie (menu: System \ Logowanie), a następnie anulować okno logowania poprzez kliknięcie na ikonę  Anuluj.
 3. Z menu Narzędzia \ Serwer bazy danych wybrać funkcję Aktualizuj nazwy serwerów
 4. Zamknąć program Comarch ERP Optima i zrestartować usługę serwera SQL
 5. Ponownie uruchomić program Comarch ERP Optima i z menu Narzędzia \ Korekty danych wybrać funkcję Odbudowa widoków systemowychCo zrobić jeżeli po przeniesieniu bazy na inny serwer SQL pojawia się komunikat: „Nie można odnaleźć serwera „nazwa serwera” w pliku sys.servers. W razie potrzeby wykonaj procedurę składowaną sp_addlinkedserver w celu dodania serwera do pliku sys.servers.”?

W pierwszej kolejności należy zaktualizować nazwy serwerów (Narzędzia->Serwer bazy danych->Aktualizuj nazwy serwerów), następnie zrestartować usługę sql server i wykonać odbudowę widoków systemowych dla każdej z baz (Narzędzia->Korekty danych->Odbudowa widoków systemowych).
Jakie ograniczenia posiada MS SQL Express 2005 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2014 / 2016 ?

OgraniczenieMS SQL 2008 ExpressMS SQL 2008 R2 ExpressMS SQL 2012 / 2014 / 2016 Express
Ilość równoczesnych połączeńbrak ograniczeńbrak ograniczeńbrak ograniczeń
Maksymalny rozmiar bazy danych 4 GB10 GB10 GB
Maksymalna wykorzystywana ilość pamięci RAM1 GB1 GB1 GB
Maksymalna ilość wykorzystywanych fizycznych procesorów111