Czy Comarch ERP Optima może pracować na bazach Microsoft SQL Server, które mają skonfigurowany database mirroring?

Comarch ERP Optima nie obsługuje funkcjonalności database mirroringu, czyli synchronizacji baz i utrzymywania lustrzanych kopii danej bazy na różnych serwerach i nie może pracować na tak skonfigurowanych bazach.
Podczas wykonywania importu w pracy rozproszonej pojawia się komunikat „Transaction context in use by another session”. Co zrobić w tej sytuacji?

W celu rozwiązania problemu należy z menu: Narzędzia / Serwer bazy danych uruchomić funkcję Aktualizuj nazwy serwerów.
Po wykonaniu tej operacji trzeba jeszcze zrestartować usługę serwera SQL, na której uruchomione są bazy Comarch ERP Optima.
Jakie parametry sortowania powinny być ustawione na serwerze MS SQL podczas samodzielnej konfiguracji serwera?

Domyślna instancja serwera MS SQL instalowana wraz z Comarch ERP Optima, zawiera prawidłową konfigurację parametru sortowania/porównywania znaków (ang. collation) POLISH_CI_AS.

W przypadku ręcznej instalacji silnika bazy danych należy zadbać o poprawne ustawienie tego parametru już na etapie instalacji. Późniejsza zmiana ustawień może się wiązać z koniecznością reinstalacji silnika bazy.
Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000/2005, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.

Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1. nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2005 oraz 2000.

W przypadku posiadania baz z MS SQL 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima w wyższej wersji należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248).

Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących zwersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takichbaz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym krokuodtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2,wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL2012.