Article Category: Parametry współpracy z Altum / z XL - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Parametry współpracy z Altum / z XL - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Parametry współpracy z XL

Współpraca z systemem Comarch ERP XL – w przypadku, gdy moduł płacowy ma współpracować z systemem Comarch ERP XL, parametr ten powinien zostać zaznaczony. W przypadku współpracy Comarch ERP Optima z systemem Comarch ERP XL w  wersji 2017.0 lub wyższej, wszystkie parametry dotyczące synchronizacji bazy Comarch ERP XL z bazą kadrowo‑płacową są ustawiane wyłącznie z poziomu modułu Administrator Comarch ERP XL. W konfiguracji bazy kadrowo – płacowej informacje o synchronizowanej bazie są wyświetlane tylko do podglądu (bez możliwości edycji). Współpraca z systemem Comarch ERP XL polega na synchronizacji danych kadrowych i możliwości księgowania wypłat do Comarch ERP XL.

Po zaznaczeniu parametru należy uzupełnić informacje o:

  • Serwer bazy danych systemu XL – nazwa serwera bazy danych systemu Comarch ERP XL
  • Baza danych systemu Comarch ERP XLnazwa bazy danych, w której zapisywane będą informacje z modułu Comarch ERP Optima. Należy pamiętać o tym, że nazwa bazy danych powinna rozpoczynać się od wyrażenia ERPXL_nazwa bazy.

Uwaga
W przypadku współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2017.0 bądź wyższej, wszystkie ustawienia konfiguracyjne dotyczące synchronizacji wprowadzane są wyłącznie z poziomu modułu Administrator systemu Comarch ERP XL. Wówczas z poziomu konfiguracji modułu kadrowo-płacowego opisane wyżej parametry są dostępne tylko do podglądu, bez możliwości edycji.

W sytuacji, gdy moduł płacowy Comarch ERP Optima współpracuje z systemem Comarch ERP XL, zmienia się wygląd konfiguracji programu. Zmienne konfiguracyjne dotyczą tylko modułu płacowego.

Jeżeli w konfiguracji zostanie zaznaczony parametr wskazujący na współpracę z systemem Comarch ERP XL, a użytkownik nie posiada wykupionej odpowiedniej licencji, program nie pozwoli na wyliczenie wypłat (w momencie liczenia pojawi się właściwy komunikat). W takiej sytuacji należy wrócić do Konfiguracji i usunąć znacznik Współpraca z systemem Comarch ERP XL.

Parametr należy także usunąć na czas importu danych z programu PL, Płace Plus lub PIK. Informuje o tym komunikat pojawiający się podczas importu danych, gdy posiadamy zaznaczoną współpracę z systemem Comarch ERP XL.

W tym oknie należy także wskazać Operatora, którego akronim będzie widoczny w zapisach powstałych w Comarch ERP Optima, w wyniku operacji wykonanych z poziomu programu Comarch ERP XL.

Jeśli z poziomu programu Comarch ERP XL jest prawidłowo ustawiona współpraca z modułem płacowym, czyli jest stosowana dwukierunkowa synchronizacja danych, dane między bazami są synchronizowane automatycznie podczas wykonywania dodawania/zmiany/usuwania danych podlegających synchronizacji.  
Parametry współpracy z Altum

W gałęzi Parametry współpracy z Comarch ERP Altum wyświetlane są ustawienia dotyczące współpracy z Comarch ERP Altum. Parametr wskazujący, że jest włączona współpraca z Comarch ERP Altum, a także nazwa serwera i bazy Altum, nie są edytowalne z poziomu Comarch ERP Optima – są ustawiane wyłącznie z poziomu programu Comarch ERP Altum. Po zmodyfikowaniu parametrów współpracy z Comarch ERP Optima w konfiguracji Comarch ERP Altum, konieczne jest wykonanie w Comarch ERP Optima odświeżenia konfiguracji przez wszystkich zalogowanych Operatorów. W tym oknie należy jedynie wskazać Operatora, którego akronim będzie widoczny w zapisach powstałych w Comarch ERP Optima, w wyniku operacji wykonanych z poziomu programu Comarch ERP Altum.

W bazie danych Comarch ERP Optima zsynchronizowanej z Comarch ERP Altum dostępna jest funkcjonalność związana z modułem Płace i Kadry Plus. Nie jest możliwe skonfigurowanie współpracy modułu kadrowo-płacowego równocześnie z Comarch ERP AltumComarch ERP XL. Dla poprawnego działania synchronizowane bazy Comarch ERP OptimaComarch ERP Altum powinny być umieszczone na dwóch oddzielnych serwerach SQL (dwóch instancjach). Wynika to ze zróżnicowania wspieranych wersji językowych.

Współpraca z systemem Comarch ERP Altum polega na synchronizacji danych kadrowych: dodanie, modyfikacja lub usunięcie pracownika w jednej z zsynchronizowanych baz – Comarch ERP Optima, bądź Comarch ERP Altum – powoduje wykonanie analogicznej operacji w drugiej z powiązanych ze sobą baz. W danych kadrowych pracownika zapisywana jest informacja o operatorze dokonującym zapisów z poziomu Comarch ERP Altum, wskazanym jako operator dla zapisów z programu Comarch ERP Altum w Comarch ERP Optima. Synchronizacji na tych samych zasadach podlegają atrybuty pracowników, zdefiniowane jako synchronizowane z Comarch ERP Altum.