Article Category: Środki trwałe - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Grupy Środków Trwałych

Środki trwałe można podzielić na grupy np. ze względu na typ środka (samochody, komputery itd.).

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo w niniejszym podręczniku.

Skasować można jedynie grupę, do której nie zostały jeszcze przypisane środki (np. błędnie wprowadzoną).

Przy dopisywaniu pozycji uzupełnić należy dwa pola:

Nazwa – nazwa grupy.

Opis – dokładniejszy opis grupy.
Grupy wartości niematerialnych

Wartości niematerialne i prawne można podzielić na grupy. Lista grup obsługiwana jest w identyczny sposób jak grupy środków trwałych – co zostało opisane tutaj.
Parametry

Amortyzacja w przypadku ulg inwestycyjnych – parametr wykorzystywany w przypadku ulg inwestycyjnych dla środków trwałych. W przypadku ulg inwestycyjnych można zmniejszać odpisy amortyzacyjne lub skracać okres amortyzacji.
Dokumenty

Dla dokumentów typu AIST – arkusz inwentaryzacyjny ST oraz AIWP – arkusz inwentaryzacyjny wyposażenia możliwe jest w tym miejscu określenie domyślnego schematu numeracji i serii.