Czy istnieje możliwość importu schematów i zestawień księgowych z innej bazy danych?

W celu wykonania takiego importu należy w menu Narzędzia/Importy/Importy z innej bazy danych wybrać bazę wzorcową oraz wskazać odpowiednie elementy importu.