Czy w Comarch ERP Optima można skorygować składkę wypadkową bez usuwania wypłat pracowników?

W programie Comarch ERP Optima jest dostępna funkcja pozwalająca na przeliczenie składki wypadkowej w już naliczonych wypłatach, bez konieczności ich usuwania i ponownego wyliczania. Aby dokonać korekty należy wejść z poziomu zakładki Narzędzia / Korekty danych / ‘Korekta składki wypadkowej’. Po wskazaniu miesiąca deklaracji dla którego chcemy wykonać korektę, wystarczy wcisnąć przycisk 'piorunka’. Program przelicza składkę wypadkową zgodnie z aktualnym na wskazany miesiąc procentem składki wprowadzonym z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Składki ZUS.

Uwaga
Składka wypadkowa zostanie skorygowana w wszystkich niezaksięgowanych (mogą być zamknięte) listach płac (za wyjątkiem listy ‘Właściciel’).