Element element ‚PodstawaPrawna’ w przestrzeni nazw ma niekompletną zawartość. Lista oczekiwanych elementów: element ‚Art’ w przestrzeni nazw.

Komunikat „Element element ‚PodstawaPrawna’ w przestrzeni nazw ‚http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/’ma niekompletną zawartość. Lista oczekiwanych elementów: element ‚Art’ w przestrzeni nazw ‚http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/’.” dotyczy nieuzupełnionej podstawy prawnej w sekcji Kalkulacja podatku dochodowego. W przypadku ręcznie dodanych pozycji należy dla każdej takiej pozycji (bez względu na to, jaka kwota zostanie w niej uzupełniona) obowiązkowo podać podstawę prawną (przynajmniej numer artykułu).