Element DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/:KRS jest nieprawidłowy. Wartość ‚111111111’ jest nieprawidłowa przy uwzględnieniu jego typu danych DefinicjeTypy/:TNrKRS – Błąd ograniczenia elementu Pattern. Błąd ograniczenia elementu Pattern.

Komunikat „Element http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/:KRS’ jest nieprawidłowy. Wartość ‚111111111’ jest nieprawidłowa przy uwzględnieniu jego typu danych ‚http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/:TNrKRS’ – Błąd ograniczenia elementu Pattern. Błąd ograniczenia elementu Pattern.” pojawia się w przypadku, gdy użytkownik w sekcji Wprowadzenie uzupełni nieprawidłowy numer KRS.