Jak ustawić indywidualne ceny dla kontrahentów?

Istnieje możliwość ustalenia ceny za towar lub usługę dla grup kontrahentów lub indywidualnie dla konkretnych kontrahentów. Cenę można ustawić przechodząc do menu Ogólne/Rabaty, zakładka Stała Cena.

Należy wybrać parametr grupa kontrahentów (jeżeli chcemy ustalić cenę dla wybranych grup kontrahentów) lub jeden kontrahent (jeżeli chcemy ustalić cenę dla konkretnych kontrahentów).
Po ustaleniu podmiotu/ów dla których ma zostać ustalona cena, należy dodać towar/usługę na listę wykorzystując przycisk  oraz wpisać cenę.

Rabat typu stała cena ma najwyższy priorytet w stosunku do innych rabatów ustalonych w programie. Oznacza to, że w przypadku określenia stałej ceny dla towaru pomijane są pozostałe rabaty zdefiniowane dla tego towaru lub dla kontrahenta.