Kopia bezpieczeństwa

Z poziomu menu Narzędzia istnieje możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa bazy danych. Kopia wykonywana jest w analogiczny sposób jak kopia generowana z poziomu konfiguracji programu (Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Bazy danych).