Podatek akcyzowy na wyroby węglowe

W programie Comarch ERP Optima dostępne są mechanizmy mające na celu ułatwienie obliczenia wartości akcyzy do zapłaty do Urzędu Celnego.

Parametry – konfiguracja

W Konfiguracji firmy/ Magazyn w gałęzi Akcyza – wyroby węglowe znajduje się parametr Akcyza na wyroby węglowe. Po jego zaznaczeniu w programie dostępne są funkcje związane z obsługą podatku akcyzowego. Szczegóły konfiguracji można znaleźć tutaj.

Parametry – karta towaru

Na karcie towaru (menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby), na zakładce [Dodatkowe] znajduje się sekcja Akcyza na wyroby węglowe opisana tutaj.

Naliczanie akcyzy

Naliczenie podatku akcyzowego jest możliwe na: Fakturze Sprzedaży, Paragonie, Wydaniu Zewnętrznym, Rozchodzie Wewnętrznym, Fakturze Zakupu, Przyjęciu Zewnętrznym, Przyjęciu Wewnętrznym.

Na formularzu pozycji towarowej, dla towarów, które mają wypełnioną sekcję Akcyzy dostępna jest zakładka [Akcyza] zawierająca informacje związane z akcyzą przeniesione z karty towaru:

  • Kod CN,
  • Wartość opałowa GJ/1000 kg,
  • Stawka akcyzy,
  • Ilość w 1000 kg (wyliczona na podstawie ilości towaru z dokumentu i przelicznika między jednostkami określonego na karcie towaru w sekcji Akcyza na wyroby węglowe),
  • Wartość akcyzy – wyliczona jest dla wartości opałowej wynikającej z ilości sprzedawanego/wydawanego towaru.

Informacje te będą służyły do wyliczania podatku akcyzowego podczas generowania deklaracji AKC-WW.

Księgowanie akcyzy

Dla schematów księgowych o typie Faktury Sprzedaży, Paragony, Faktury Zakupu, Wydania Zewnętrzne, Przyjęcia Zewnętrzne, Rozchody Zewnętrzne i Przyjęcia Zewnętrzne dostępne są w programie makra umożliwiające księgowanie akcyzy.

Uwzględnienie akcyzy w cenie sprzedaży

Akcyza będzie doliczana do ceny sprzedaży w zależności od zaznaczenia parametru w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Akcyza – Wyroby węglowe: Powiększaj cenę o kwotę akcyzy. Po zaznaczeniu parametru, domyślna cena towaru pobrana na dokument z karty towaru zostanie powiększona o wartość akcyzy wyliczoną przez program w oparciu o wartość opałową GJ/1000 kg, stawkę akcyzy (1,28 zł) i ilość towaru w 1000 kg.

W przypadku udzielania rabatu na dokumentach, użytkownik może wskazać czy rabat ma być wyliczany od pełnej ceny czy od ceny bez akcyzy (Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe: Rabat od pełnej ceny/ Rabat od ceny bez akcyzy).

Wydruk Faktura VAT (GenRap) – Akcyza

Z poziomu formularza Faktury Sprzedaży dostępny jest wydruk Faktura VAT (GenRap)/Akcyza, na którym dla każdej pozycji wykazana jest kwota akcyzy. W podsumowaniu wykazana jest łączna wartość akcyzy wszystkich pozycji dokumentu.