W jaki sposób odnotować umowę dla cudzoziemca?

W systemie do dyspozycji Klienta są umowy cywilno-prawne IFT-1 przeznaczone dla osób będących cudzoziemcami. Jeżeli od umowy IFT mają być naliczane składki ZUS to w formularzu umowy należy uzupełnić zakładkę Ubezpieczenia.